Fiscale hervormingen in El Salvador: een probleem

Blog

Fiscale hervormingen in El Salvador: een probleem

Sinds enkele weken is het gesprek over de (broodnodige) fiscale hervorming aan de orde van de dag. De regering heeft, maanden geleden al, een “Sociaal Economische Raad” (CES in het Spaans) opgericht, waarin alle sectoren van de actieve bevolking zetelen en waar alle sociale en financiële thema’s aan de orde komen. Op die manier wil de regering van president Funes ervoor zorgen dat de moeilijke thema’s door alle sectoren besproken en aangenomen worden, alvorens die door het Congres bevestigd worden. Dat heet democratie.

Maar, op het moment dat de fiscale hervorming aan de orde moest komen -een thema waar iedereen het er over eens is dat het ter sprake moet komen wil men in het land een sluitende begroting opzetten en sociale programma’s kunnen uitvoeren- laten de leiders van de privé ondernemers, verzameld in ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada; Nationale Vereniging van de Privé Ondernemers) weten dat ze uit de CES stappen. Hun argument is dat het zinloos is hun tijd te verdoen met nutteloze discussies binnen de CES, als het uiteindelijk toch het Congres is dat de beslissing neemt.

Wat is er aan de hand?. We zitten in een jaar voor verkiezingen van burgemeesters en volksvertegenwoordigers (maart 2012). Geen enkele partij zal in dit jaar voor fiscale hervormingen stemmen, want dat zou verlies van kiezers kunnen betekenen. De privé ondernemers weten dat natuurlijk ook en schuiven het thema’s dus door naar het congres, in de wetenschap dat er binnen het eerste jaar niets aan gedaan zal worden.

Ondertussen leven de heren verder met de bestaande wetgeving. En dat is wel wat. In de loop van de laatste 8 jaar zijn er immers 26 wetten goedgekeurd (rechts had de meerderheid in het Congres) om belastingesaftrek, aanmoedigingspremies en/of vrijstelling van belasting betaling aan sommigen toe te kennen. Die wetten bevoordeligen de vrijhandelzones, industriëlen, handel,toerisme, reactiveren van de landbouw, beschermen van de consument, enz.

De bedoeling van die wetten was ervoor zorgen dat degenen die door de wetten bevoordeligd werden, opnieuw zouden gaan investeren in het land en dus de werkloosheid doen verminderen. Volgens een recente studie van de “Afdeling voor Analyse en Opvolging van de Begroting” (USAP in het Spaans: Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto) van het Congres hebben de grote privé ondernemers tussen 2001 en 2009, meer dan 9 miljard dollars “verdiend” als gevolg van de 26 wetten die belastingsvoordeel toekennen. De studie toont ook aan dat er vrijwel geen of onbeduidende investeringen gebeurd zijn en dat het cijfer van werklozen vrijwel hetzelfde is gebleven. Dus 9 miljard dollars in de zakken van de grote ondernemers zonder dat dit enig voordeel voor het land heeft meegebracht.

Dan hebben we het nog niet over de illegale belasting ontduiking waarover de ex-ambassadeur van de VS het had voor zijn vertrek uit het land. We hebben het hier ook over miljarden.

Op momenten van grote rampen, zoals aardbevingen of orkanen heeft de staat ook nog de schade aan de bedrijven van de groten helpen betalen. Met andere woorden, nog meer schuld voor de overheid, terwijl de winst alleen voor de groten was.

Geen wonder dat die groten niet aan de discussie over fiscale hervormingen willen deelnemen. Hoe langer die wordt uitgesteld hoe liever.

President Funes heeft deze week de heren wel tot de orde geroepen. Bijna een frontale botsing. Of dit zal helpen? Wie weet. Wellicht sluiten de heren zich nog verder op en laten die (lastige) linkse regering de boel alleen opruimen. De media doen niets liever dan de stem van de ANEP leiders te laten horen. Tussen haakjes, verschillende van die ANEP leiders waren lid van de campagne groep van ARENA (de uiterst rechtse partij die in 2009 voor het eerst in 20 jaar de verkiezingen verloor). Hoe meer ze de regring in een kwaad daglicht plaatsen, hoe beter voor de komende verkiezingen, denken zij en de (lees:hun) media.