Gaan de groeilanden een diepe duik tegemoet?

Gaan de groeilanden een diepe duik tegemoet?

Gaan de groeilanden een diepe duik tegemoet?
Gaan de groeilanden een diepe duik tegemoet?

Pierre Salama

25 februari 2014

De belangrijkste landen in Latijns-Amerika zien hun economische vooruitzichten zienderogen achteruitgaan.In China zien we net hetzelfde: de groei blijft weliswaar hoog maar verloopt trager dan in het recente verleden. Wat is er aan de hand met de groeilanden?

De belangrijkste landen in Latijns-Amerika zien hun economische vooruitzichten zienderogen achteruitgaan. Brazilië heeft te kampen met een vertragende groei en grote sociale spanningen. Argentinië leed in 2013 ook onder een dalende groei en kampt met ernstige bestuurlijke problemen. Mexico werd tot voor kort luid bejubeld door de internationale instellingen, maar ziet zijn economie nu ook stagneren en blijft sterk afhankelijk van de conjunctuur in Noord-Amerika.

In China zien we net hetzelfde: de groei blijft weliswaar hoog maar verloopt trager dan in het recente verleden en dat heeft negatieve effecten op de uitvoer en de handelsbalans van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Peru, met mogelijk zware schade in de onmiddellijke toekomst als de prijzen van de grondstoffen blijven dalen. De lagere groei in China wordt mede veroorzaakt door de overgang naar een groeimodel dat sterker gericht is op de binnenlandse markt.

We kunnen dus niet om de vraag heen of de groeilanden misschien aan het einde zijn gekomen van de periode van sterke expansie van de jaren 2000.

Betekent dit misschien de terugkeer naar het patroon van ‘stop and go’ uit het verleden, de afwisseling van perioden van (sterke) economische groei en perioden van trage groei of zelfs achteruitgang?

Deze MO*paper is hier gratis te downloaden.

Over de auteur

Pierre Salama is professor emeritus van de Universiteit van Parijs 13 en onderzoeker aan het Economisch Onderzoeksinstituut Parijs-Noord. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingseconomie, armoedestudies en de financiële evoluties in de groeilanden van Latijns-Amerika.

Deze paper verscheen in september 2013 onder de titel ‘Les économies émergentes, le plongeon?’ als onderzoekspaper nummer 42 van de Fondation Maison des Sciences de l’Homme (190, avenue de France, 75013 Parijs).

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.