Gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?

Blog

Gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?

Gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?
Gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?

Amnesty International organiseert twee paneldebatten aan de Katholieke Universiteit Leuven (30 maart) en de Universiteit Gent (2 april) over de luide roep naar rekenschap voor oorlogsmisdaden in Gaza en een wapenembargo tegen Israël en gewapende Palestijnse groepen. Prominente sprekers gaan hierover in gesprek met Amnesty International. Een Palestijns student uit Gaza zal een getuigenis brengen en er zal video- en fotomateriaal van de Amnesty-onderzoeksmissie in Gaza en zuid-Israël worden vertoond.

Een onderzoeksmissie van Amnesty International in Gaza en het zuiden van Israël heeft bewijzen van oorlogsmisdaden en andere schendingen van het internationaal humanitair recht gevonden. De VN-Mensenrechtenraad besloot dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. En ook Israëlische soldaten zelf onthullen dat zij in Gaza doelbewust op burgers hebben geschoten.

Amnesty maakte ook bekend welke wapens werden gebruikt: met wapens afkomstig uit de VS en Europese landen heeft Israël directe aanvallen op burgers uitgevoerd, net zoals raketten, bommen, artillerievuur, witte fosfor en ‘flechettes’ afgevuurd in zeer dichtbevolkte wijken in Gaza.

Er vielen 1300 doden en meer dan 5000 gewonden, waarvan telkens het overgrote deel burgers. Palestijnse gewapende groepen hebben ook willekeurig raketten afgevuurd op dorpen en steden in het zuiden van Israël, die evenmin een onderscheid kunnen maken tussen burgers en strijders. Deze aanvallen door Israël en Palestijnse gewapende groepen zijn oorlogsmisdaden.

Schendingen van het oorlogsrecht en de mensenrechten bleven in het decennialange conflict tussen Israël en de Palestijnen meestal onbestraft. De vraag die Amnesty International zich nu stelt: zal diezelfde internationale gemeenschap in staat of bereid zijn oorlogsmisdadigers deze keer wel ter verantwoording te roepen en de wapentoevoer naar de regio stop te zetten? Wat is de stand van zaken? Wat zijn de mogelijkheden en de obstakels? Wat doen België en Europa?

Dit artikel schreef ik voor Amnesty International Vlaanderen.

  • Klik hier om meer te weten over het paneldebat aan de KUL op 30 maart.

  • Klik hier om meer te weten over het paneldebat aan de UG op 2 april.

  • Hier kan je een overzichtsartikel lezen over oorlogsmisdaden in Gaza.

  • Hier lees je een interview met Maher Albhaisi, die ook zal spreken op beide paneldebatten.

  • Hier kan je een video bekijken van Amnesty International over oorlogsmisdaden in Gaza en het zuiden van Israël.

  • Hier kan je een fotoslideshow bekijken van wat er eind december 2008 en begin januari 2009 is gebeurd in Gaza en het zuiden van Israël.