Geboorteplaats Boeddha wil meer toeristen trekken

Nieuws

Geboorteplaats Boeddha wil meer toeristen trekken

Geboorteplaats Boeddha wil meer toeristen trekken
Geboorteplaats Boeddha wil meer toeristen trekken

Kevin Holden

16 december 2013

De ontdekking van de oudste boeddhistische tempel bij de geboorteplaats van de Boeddha in Nepal, kan de plaatselijke bevolking helpen armoede te overwinnen. Toerisme kan hier een belangrijke rol in spelen.

De wetenschappers die betrokken zijn bij de recente ontdekking van de tempel, verwachten dat een deel van de 500 miljoen boeddhisten in de wereld het heilige terrein aan de grens met India in de komende jaren wil bezoeken. Die stroom toeristen kan helpen bij duurzame ontwikkeling.

Archeologen maakten onlangs bekend een houten constructie van 2550 jaar oud te hebben gevonden, omgeven door een tuin. De constructie bleek direct naast een stenen tempel te staan die drie eeuwen geleden werd gebouwd ter nagedachtenis aan de geboorte van de Boeddha.

De ontdekte schrijn en de tuin waar de boom zou hebben gestaan waaronder de Boeddha is geboren,  zijn tot nu toe het duidelijkste bewijs van de aanwezigheid van Siddhartha Gautama in deze periode in de geschiedenis. De vroegste boeddhistische geschriften melden dat koningin Maya Devi in de mystieke Lumbini Tuin is bevallen van de Boeddha, maar een duidelijke datum is niet vermeld.

Tegenstrijdig

De Britse archeoloog Robin Coningham, die het internationale team dat de ontdekking deed leidde, zei in een interview dat het heel goed mogelijk is dat de verhalen over de geboorte van de Boeddha en zijn leven elkaar tegenspreken. “Schrijven was tot ongeveer 300 voor Christus niet gebruikelijk in Zuid-Azië. Dat betekent dat de details over het leven van de Boeddha eerst eeuwenlang mondeling  zijn overgeleverd, voordat ze zijn opgeschreven.”

Dat heeft ertoe geleid dat hedendaagse schattingen over de geboortedatum van de Boeddha, uiteen lopen van 800 tot 400 voor Christus. Met de ontdekking van de oudste tempel bij Lumbini, en het gebruik van dateringstechnologie, zijn Coningham en zijn team tot de conclusie gekomen dat de tempel rond 550 voor Christus gebouwd is.

“Rituele activiteiten zijn er misschien begonnen tijdens of vlak na het leven van de Boeddha”, stellen Coningham en zijn collega’s in een artikel in het decembernummer van het Britse tijdschrift Antiquity.

Opmerkelijke vondst

De ontdekking van de tempel zou wel eens een van de meest opmerkelijke archeologische vondsten van de eeuw kunnen zijn, zegt Barbara Moffet, woordvoerder van de National Geographic Society. “We ontdekken niet elke dag iets wat zicht biedt op de geboorte van een grote wereldreligie.”

Coningham werkte samen met Nepalese archeologen drie jaar lang aan het blootleggen van de tempel, die was begraven onder latere gebouwde tempels. Hij hoopt dat niet alleen boeddhistische wetenschappers iets hebben aan de ontdekking van deze tempel, maar ook de bewoners van de afgelegen regio. “Rondom Lumbini leeft meer dan de helft van de bevolking van minder dan anderhalve dollar per dag”, zegt hij.

Het Internationaal Monetair Fonds schatte het inkomen per hoofd van de bevolking in Nepal op 379 euro in 2010. Slechts 9 procent van de bevolking van 30 miljoen mensen heeft een internetverbinding, volgens cijfers van Internet World Stats.

Nieuwe informatie over de geschiedenis van de Boeddha kan een stimulans zijn voor een Unesco-plan om zowel archeologisch onderzoek, monumentenzorg als betere leefomstandigheden voor de bevolking te stimuleren. “Het moet mogelijk zijn om duurzaam toerisme te combineren met duurzaam beheer als onderdeel van een plan voor de regio als geheel”, zegt Coningham.

Honderdduizenden boeddhistische monniken, nonnen en toeristen bezoeken nu al elk jaar de heilige plaatsen in Lumbini. Dat aantal kan snel stijgen in de komende tien jaar, als het gebied beter op de kaart komt te staan.

De Aziatische Ontwikkelingsbank heeft al ruim 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van nieuwe wegen en uitbreiding van het vliegveld. De landingsbanen van Lumbini’s Gautam Buddha Airport worden geschikt gemaakt voor internationale vluchten, waardoor er meer toeristen kunnen komen. De uitbreiding moet in juni 2017 af zijn. Het vliegveld moet dan klaar zijn om miljoen reizigers per jaar te ontvangen.