Geen gedwongen huwelijk op deze Valentijnsdag

Blog

Geen gedwongen huwelijk op deze Valentijnsdag

Geen gedwongen huwelijk op deze Valentijnsdag
Geen gedwongen huwelijk op deze Valentijnsdag

Valentijnsdag is een dag waarop romantiek hoogtij viert. We vertellen elkaar, of we nu al jarenlang getrouwd zijn of misschien net een relatie zijn begonnen, hoe gek we op elkaar zijn.

Maar er is niets romantisch aan de miljoenen meisjes die elk jaar worden uitgehuwelijkt. Volgens nieuwe schattingen trouwen alleen al dit jaar 13,5 miljoen minderjarige meisjes: dat zijn er 37.000 per dag.

En bijna een derde van hen is jonger dan 15. Dit is simpelweg onacceptabel. Dit zijn meisjes die worden gedwongen te trouwen voordat hun lichamen zijn volgroeid, die geen kind meer kunnen zijn, die vaak worden gedwongen te stoppen met school en een leven leiden vol huishoudelijke verplichtingen en eenzaamheid.

Kinderen die niet meer het recht hebben zelf hun beslissingen te nemen.

Deze huwelijken moeten niet worden gevierd. Ze moeten worden voorkomen.

In meer dan 100 landen ter wereld vinden nog steeds kindhuwelijken plaats, het merendeel in Azië, maar ook in veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Verder horen we steeds vaker verhalen van kinderen in landen dichterbij die worden gedwongen te trouwen. Het is een internationaal probleem waarvoor een oplossing moet worden gevonden.

Dit jaar worden er in Europa en de Verenigde Staten voor Valentijnsdag miljoenen kaarten verstuurd. Alleen Amerikanen versturen dit jaar naar verwachting al 140 miljoen Valentijnskaarten. Als we niks doen, worden in de komende tien jaar evenveel minderjarige meisjes uitgehuwelijkt: 146 miljoen volgens de laatste schattingen.

Deze huwelijken moeten niet worden gevierd. Ze moeten worden voorkomen.

Zo jong trouwen kan de gezondheid van meisjes ernstige schade toebrengen. Hetzelfde geldt voor hun baby’s. Veel te vaak is een zwangerschap het onvermijdelijke en levensbedreigende gevolg van kinderen die trouwen. Complicaties tijdens de zwangerschap en geboorte zijn enkele van de meest voorkomende doodsoorzaken onder meisjes van 15 - 19 jaar oud in ontwikkelingslanden.

Maar de schadelijke gevolgen gaan veel verder. Het leidt tot een rampzalige verspilling van talent en potentieel van deze meisjes, hun gezin en de lokale gemeenschap waar ze deel van uitmaken.

Vrijwel elk land ter wereld heeft toegezegd het uithuwelijken van kinderen te stoppen. Maar nationale wetgeving en internationale conventies zijn er tot nu toe niet in geslaagd deze praktijk een halt toe te roepen of af te remmen. Daarom wil UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, op deze Valentijnsdag opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is om een einde te maken aan gedwongen kindhuwelijken.

Het belangrijkst is dat we meisjes moeten helpen langer naar school te gaan.

We moeten bestaande wetgeving streng handhaven en eventuele mazen in de wet wegnemen. We moeten vraagtekens zetten bij maatschappelijke normen die ertoe leiden dat wetten worden genegeerd of overtreden, en ervoor zorgen dat meisjes zelf kunnen beslissen en hun mensenrechten worden gerespecteerd.

We moeten lokale gemeenschappen informeren over de voordelen van trouwen op latere leeftijd.

Maar het belangrijkst is dat we meisjes moeten helpen langer naar school te gaan. We moeten informatie en gezondheidzorg beschikbaar maken om hun seksuele en reproductieve gezondheid te garanderen. Verder moeten we meisjes die al getrouwd zijn helpen om niet te jong zwanger te raken en ze goede medische zorg bieden als dat wel het geval is.

UNFPA zet zich overal ter wereld in om het uithuwelijken van kinderen te stoppen. De organisatie is vooral actief in ontwikkelingslanden, waar meer dan 30 procent van de meisjes trouwt voordat ze 18 zijn. En we hebben ontdekt dat meisjes later trouwen als ze het zelf voor het zeggen hebben.

Maar we hebben uw hulp nodig om te zorgen dat beleid wordt aangepast en wetgeving wordt nageleefd. Samen moeten we de wereld laten zien hoe belangrijk het is dat er een einde komt aan deze afschuwelijke praktijk. Help kinderen ‘nee’ te zeggen tegen een gedwongen huwelijk.

Dr. Babatunde Osotimehin is ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en directeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.