Geen jetlag maar adrenaline

Blog

Geen jetlag maar adrenaline

Geen jetlag maar adrenaline
Geen jetlag maar adrenaline

Waarschijnlijk zitten jullie allemaal vol spanning te wachten op mijn eerste spectaculaire en verbazingwekkende verhalen over mijn vertegenwoordiging in New York. Jammer genoeg zal ik jullie eerst moeten meedelen dat mijn franstalige collega Sacha Schmitz niet aanwezig kon zijn op de ‘General Assembly of the United Nations’ omwille van familiale redenen.

Dat wil dus zeggen dat ik sinds gisteren niet enkel de Vlaamse jongeren mag vertegenwoordigen maar dat ik in één klap alle jongeren van België vertegenwoordig. Je begrijpt dat de druk op mijn schouders nu  wel wat hoger ligt aangezien ik er alleen voor sta wat de speech, onderhandelingen en de input  op de ‘3th Committee’ betreft. Maar ik ga de uitdaging 200% aan.
Zondagmorgen ben ik dus in mijn eentje naar New York City gevlogen. Reeds 2 uur na mijn landing ben ik er dan al meteen ingevlogen op een meeting die ik had met de ‘Youth Delegates Coordination Group’. Van jetlag was er geen sprake aangezien de adrenaline die ik bij het binnenrijden van Manhattan  kreeg genoeg was om me voor 10 uren extra  wakker te houden.
Ik was aangenaam verrast om de grote groep ‘Youth Delegates’ te ontmoeten op de 51st street, 3th Avenue.  Vooral de opkomst van de ontwikkelingslanden zoals Rwanda, Nigeria, Tonga, Botswana en Ghana zijn belangrijke delegaties binnen het 3th Committee van de General Assembly on Social Development.  Een deel van de jongerenvertegenwoordigers had ik eerder al ontmoet op de ‘Advocacy Meeting’ die ik begin juli in Lissabon bijwoonde.
We zijn nu met ongeveer 45 jongeren van Peru tot in Korea, van Australië tot in Rusland, van Jamaica tot in Congo of simpelweg van België tot in Nederland.  Het is fantastisch om met zoveel diversiteit binnen één groep samen te werken aan één en dezelfde ‘Youth Resolution’. Het is voor mij de eerste keer dat ik zoveel samenwerking binnen één grote groep ervaar. Na onze avondmeeting die voornamelijk bestond uit elkaar voorstellen en de nationale prioriteiten opsommen, was het tijd voor een welverdiende nachtrust.