Geen nieuwe verkiezingen maar een beweging van onderuit

Blog

Geen nieuwe verkiezingen maar een beweging van onderuit

Deze week werd nog maar eens duidelijk dat de coalitieregering van Kibaki en Odinga niet op veel steun meer kan rekenen bij de bevolking. De machtige kerkelijke raad (NCCK) gaf de een jaar oude regering een onverbiddelijk verdict: deze regering moet gaan en er moeten nieuwe verkiezingen komen.

“At the heart of the problems facing Kenyans is a leaderships crisis that is too clear to all except, seemingly, the political leaders,” lezen we in het perscommunique.
De kerken zullen 2 miljoen handtekeningen verzamelen om hun eis van nieuwe verkiezingen af te dwingen.
De moslimraad,  die dezelfde analyse van  de regering maakt ,  dringt niet aan op nieuwe verkiezingen, maar een grondige ‘ grote  kuis’ in de regering (waaronder verwijdering van de corrupte ministers), taxatie van de parlementsleden en kortwieken van het regeringsapparaat.

Nieuwe verkiezingen?

Of de bevolking nood heeft aan nieuwe verkiezingen is een terechte vraag. Vele Kenianen vrezen dat nieuwe verkiezingen so wie so gaan leiden tot nieuw geweld vermits de oorzaken van het verkiezingsgeweld van verleden jaar nog steeds aanwezig zijn.
Daarenboven is er sprake van herbewapening van milities, deze keer met echte wapens…. Velen  vragen zich af of het wel zin heeft om zoveel op het spel te zetten om dan toch dezelfde gezichten terug te zien.
Ook de internationale gemeenschap is niet gerust in nieuwe verkiezingen en kiest dan maar voor halfslachtige oplossingen om de regering tot actie te dwingen.
Deze week kondigde de Amerikaanse ambassadeur aan dat weerom een minister, wiens naam niet wordt genoemd, toegevoegd wordt aan de lijst van 12 politici, bedrijfsleiders edm die geen  visum krijgen wegens corruptie en dus samen met de  familie belet wordt om het land van “ cousin Obama” te bezoeken.
De Kenianen staan dus voor een verschrikkelijk dilemma: nieuwe verkiezingen gaan niks oplossen en leiden tot onvermijdelijk geweld maar verder gaan met deze regering is ook niet de oplossing, zeker in deze moeilijke economische tijden.

Moeilijke economische tijden

De laatste weken werd nog maar eens duidelijk dat de internationale economische crisis ook de Keniaanse economie grondig dooreenschudt. Het toerisme en de export (oa bloemen) krijgen serieuze klappen. Daarenboven verminderen de bijdragen  van de Keniaanse  diaspora zienderogen. Dit alles door de economische crisis in de Westerse landen.
De regering heeft in het begin ontkent dat de “meltdown” in USA gevolgen zou hebben voor  Kenia. Nu wordt ze echter met de neus op de feiten gedrukt met besnoeiingen in het krappe budget als gevolg….
 Ook de bedrijfsleiders voelen de storm aankomen: ‘We will probably face a really tough 2009. Most of us will be seriously examining our cost structures to ensure that we are well placed to weather the storm,” (Safaricom CEO Michael Joseph in Business Daily). We weten allemaal wat dat betekent: massaal verlies aan jobs.

De reactie van de politici

Het probleem van de Keniaanse politici  ( en andere Afrikaanse leiders)  is dat ze niet alleen de gevolgen van de crisis voor hun bevolking minimaliseren, maar vooral dat ze hoegenaamd geen lessen trekken uit de economische crisis. 
In zijn erg interessante tekst , The global financial crisis: Lessons and responses from Africa ,   merkt Demba Mousa Dembele (http://www.pambazuka.org/en/category/features/54982)
terecht op dat  nu de lessen  getrokken moeten worden uit de tientallen jaren laisser-faire economie en marktfundamentalisme van IMF en Wereldbank die aan de basis liggen van dit economisch fiasco
Wat doen de Afrikaanse leiders ? Na een meeting met het IMF in Tanzanie hernieuwen ze hun vertrouwen in de “ experience and expertise” van het IMF en spreken van een nieuw “partnership”. Misschien geeft dat bondgenootschap ook persoonlijk gewin?
In Kenia gaan de privatiseringen verder, worden de grenzen voor het buitenlands kapitaal opengegooid, worden de buitenlandse schulden verder afbetaald , …Net of er de laatste maanden niets gebeurd is in de wereld.
Moeten de Kenianen deze politici terug verkiezen?  Om wat te doen? Dezelfde politiek verder te zetten?

Geen eenduidige oplossing

De enige oplossing ligt bij de Keniaanse basis: bouwen aan een beweging die al het ongenoegen capteert en het een positieve wending geeft. Niet nog een NGO die ergens vergadert in een vijfsterrenhotel, maar een  beweging van “have-nots” die een programma omhelst dat breekt met de huidige economische en politieke orde.
Zoals Demba Moussa Dembele  het terecht stelt in zijn tekst: “ The financial crisis has accelerated the discrediting of the financial institutions  and deepened the crisis  of the legitimacy of the neoliberal system…. Never before did they (the African countries) have such an opportunity and strong reasons to explore alternative politics.”
Het is nu of nooit.