Gezocht: internationale observatoren

Blog

Gezocht: internationale observatoren

Majazmijn, Rio Blanco-project, Henry’s Hill. Vele namen voor één project. Het Britse mijnbouwbedrijf Monterrico Metals heeft het in officiële communicatie over de ‘Rio Blanco’-mijn. Pers, betrokken organisaties en boerengemeenschappen hebben het over’Majaz’. Het Peruaanse dochterbedrijf van Monterrico Metals heet Majaz, vandaar.

Verre van toevallig koos het bedrijf dde naam van een klein, met uitsterven bedreigd zoogdier (wetenschappelijke naam: agouti paca) dat leeft in de páramos en de nevelwouden rond de mijnbouwsite. De naam van een schattig beestje, gekend in de streek, was beslist een eerste doordachte zet in het charme-offensief van het mijnbouwbedrijf. Dit charme-offensief is alleszins niet zonder meer gelukt. Er zijn voorstanders van de mijn, maar de tegenstanders lijken vooralsnog met meer. Hoe groot de verdeeldheid is, zal op 16 september duidelijk worden. Op die dag wordt een consulta, een volksreferendum, gepland. Met dit volksreferendum wil de plaatselijke bevolking haar mening laten weerklinken in het debat over de geplande Majazmijn. In de regio een volksreferendum op touw zetten, is alles behalve vanzelfsprekend. Het mijnbouwproject is gelokaliseerd in de provincies Huancabamba en Ayabaca, beide gelegen in het departement piura, tegen de grens met Ecuador. Onherbergzaam gebied, heet het traditioneel. De praktische complicaties zijn vooral dat de afstanden groot zijn en de wegen allerminst toegankelijk. Toch zijn er in de regio en in Lima een heel aantal organisaties begonnen aan de organisatie van het referendum. Informatiecampagnes staan op stapel, de bureaucratische machine werd in gang gezet. De organiserende instanties hebben de ambitie om niet alleen in de regio,  maar ook in Lima een bewustmakingscampagne op te zetten. Al stellen velen zich vragen of de limeños wakker zullen liggen van het probleem. Misschien wel als je hen vraag wat zij ervan zouden vinden als ze plots hun huis moeten afgeven omdat er een koper onder de grond gevonden is, werd geopperd op een coördinatievergadering die ik gisteren bijwoonde. Op dezelfde vergadering werd een oproep gedaan voor internationale observatoren. De aanwezigheid van observatoren op 16 september, is belangrijk om eventuele onregelmatigheden te voorkomen, indien nodig te kunnen melden, en vooral ook om het referendum voldoende draagkracht te geven. Wie kent organisaties, wie heeft zin? Uw aanwezigheid wordt vast en zeker op prijs gesteld.