Het belang van mentale gezondheid

Blog

Het belang van mentale gezondheid

12 augustus 2014
Het belang van mentale gezondheid
Het belang van mentale gezondheid

Zo'n 20 procent van de jongeren tussen 15 en 24 leven met mentale gezondheidsproblemen. Mentale problemen zoals depressies worden vaak genegeerd en zelfmoord is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Op deze Internationale Dag van de Jeugd dringt het eindelijk tot ons door; ‘het belang van mentale gezondheid’. Dr. Babatunde Osotimehin, Uitvoerend Directeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de VN, wil het taboe doorbreken dat nog steeds rond mentale problemen hangt.

Een veilige overgang van adolescentie naar volwassenheid is het recht van ieder kind. Gezondheid betekent niet zomaar de afwezigheid van ziekte, maar volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een essentieel onderdeel hiervan is de mogelijkheid om het eigen potentieel te verwezenlijken; om te gaan met de stress van het leven; gezonde relaties te bouwen; productief te werken en ten volle aan de maatschappij deel te nemen.

Maar de mentale gezondheid van jongeren wordt grotendeels genegeerd en bijgevolg is depressie de grootste oorzaak van onvermogen en is zelfmoord een van de belangrijkste doodsoorzaken bij jongeren wereldwijd. Op deze Internationale Dag van de Jeugd dringt het eindelijk tot ons door; ‘het belang van mentale gezondheid’.

Op hun weg naar volwassenheid ontdekken adolescenten wie ze zijn, waarnaar ze streven en de risico’s waar ze voor staan. Ze realiseren zich hoe hun identiteiten samenhangen met die van anderen rondom hen en leren om te gaan met sociale verwachtingen. Moeten opboksen tegen stigma en discriminatie omwille van gender, seksualiteit, HIV, beperkingen of andere status, kan van deze overgang een uitzonderlijke uitdaging maken. Het is uiterst belangrijk dat adolescenten ondersteunende relaties hebben met leerkrachten, rolmodellen en mentors, zodat ze volwassen kunnen worden met een positief zelfbeeld en zelfwaarde.

Wanneer adolescenten geen controle hebben over hun fysieke of mentale integriteit, heeft dat zware gevolgen voor hun mentale gezondheid

Over de hele wereld worden 1 op 4 adolescente meisjes seksueel aangevallen en 1 op 3 jonge vrouwen trouwen voor 18 jaar. De situatie is nog slechter voor de miljoenen adolescenten die in conflictgebieden of humanitaire crisissen leven. Wanneer adolescenten geen controle hebben over hun fysieke of mentale integriteit, heeft dat zware gevolgen voor hun mentale gezondheid. De daaruit ontstane post-traumatische stress en depressie vergroot enkel alleen het onrecht dat hen aangedaan wordt en maakt de lasten van ongewenste zwangerschap, besmetting met HIV en onveilige abortus. Vroege blootstelling aan trauma en tegenslag is een welgekende maar vermijdbare risicofactor voor mentale aandoeningen.

De toegang tot gezondheidszorg is essentieel voor alle jongeren. Maar jongeren die leven met mentale gezondheidsproblemen worden verhinderd om de zorg en behandeling te krijgen die zij verdienen. Diegenen die toegelaten worden tot psychiatrische instituties krijgen vaak te maken met onwaardige behandeling en onmenselijke levensomstandigheden. Alle jonge mensen, maar vooral die met mentale gezondheidsproblemen, worden uitgesloten van het gemeenschapsleven en zien zich uitgesloten van de besluitmakingsprocessen die invloed hebben op hun leven. Vele jongeren met mentale gezondheidsproblemen kunnen niet stemmen, trouwen of kinderen krijgen, wat gevolgen heeft voor hun toegang tot degelijke zorg, integratie in de maatschappij en hun herstel van hun ziekte.

Mentale gezondheid telt, en de internationale gemeenschap heeft nog veel werk om haar verplichtingen voor jongeren na te komen. We moeten de beschikbaarheid van diensten verzekeren om mentale gezondheidsproblemen te vermijden, vast te stellen en te behandelen. We moeten een eind maken aan het stigma, de discriminatie en schendingen van de mensenrechten tegen alle mensen met gezondheidsproblemen. We moeten een veilige en gezonde overgang door de adolescentie garanderen.

Dr. Babatunde Osotimehin is Ondersecretaris-Generaal van de Verenigde Naties en Uitvoerend Directeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

Het Wereld Bevolkings Fonds (UNFPA) is werkzaam in meer dan 150 landen en gebieden om ervoor te zorgen dat jongeren over de kennis, vaardigheden en diensten beschikken die hen helpen om in hun rechten te voorzien, hun lichaam te begrijpen en om geïnformeerde keuzes te maken over hun gezondheid en welzijn. Met het Actie-Initiatief voor Jonge Meisjes, leggen we de nadruk op hun gezondheid, veiligheid, opleiding, engagement en empowerment. Wanneer jonge meisjes over de kennis, zelfwaarde en zelfzekerheid beschikken, kunnen vertrouwen op vrienden, mentors en gezondheidszorg, zijn ze beter in staat om hun rechten uit te oefenen. Belangrijker nog, we zorgen ervoor dat de stem van jongeren en hun prioriteiten, opgenomen worden in ontwikkelingsplannen en ontwikkelingsbeleid.

Meer informatie: