Klimaatverandering in India, aan den lijve ondervonden

Blog

Klimaatverandering in India, aan den lijve ondervonden

19 oktober 2016
Klimaatverandering in India, aan den lijve ondervonden
Klimaatverandering in India, aan den lijve ondervonden

Welk effect heeft de klimaatverandering in een land als India? Wordt het warmer? Stijgt de zeespiegel al? Gedurende onze fietstocht doorheen India proberen we hier een beeld over te geven, opgebouwd vanuit onze eigen ervaringen als fietsreizigers, gesprekken met diverse Indiërs, krantenartikels...

Waarom willen we India en zijn ecologische uitdaging hier aandacht geven? Laat ons eerlijk zijn, India heeft meer invloed op de geglobaliseerde wereld dan we als klein Belgiëlandje kunnen inbeelden. Het is een groot land, qua oppervlakte én qua inwonersaantal en heeft vooral een enorm potentieel om heel Azië te laten ‘boomen’. Maar tegelijkertijd kampt India ook met enorme uitdagingen. Het is net in die uitdagingen dat India’s macht ook ligt. Bevolkingsgroei, armoedebestrijding, opwarming van de aarde, … . In dit artikel willen we vooral ingaan op die laatste, de ecologische uitdaging.

Het India dat we hebben gezien is groen, maar tegelijk dor. Het is een land van woestijn, maar tegelijk zeer bergachtig. Het is net in zijn landschap dat India machtig is! Qua uitzicht, maar vooral op het vlak van klimaat! Het klimaat heeft effect op India en op de hele wereld. Net daarom is het ook belangrijk om India als ontwikkelend land hierin te ondersteunen en dat op een rechtvaardige manier voor de mensen (in India en de hele wereld).

Wanneer India — wat binnen de verwachtingen ligt — een zelfde groei zal meemaken als China, dan kunnen de CO²-emissies van India enorm de pan uitswingen.

India is samen met China één van de grootste vervuilers van de wereld. Ergens is dat ‘normaal’ aangezien India en China ook de grootste bevolking tellen. China en India dragen samen bij tot 1/3de van de CO²-emissies, waarvan India een 6 procent van uitmaakt. Dat kunnen we afleiden uit de resultaten van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) in 2011.

Wanneer India — wat binnen de verwachtingen ligt — een zelfde groei zal meemaken als China, dan kunnen de CO²-emissies van India enorm de pan uitswingen. Dit met enorme gevolgen voor het klimaat in India en de hele wereld.

Tijd om te panikeren? Nog niet.

Merkbare klimaatveranderingen

Maar laat ons eerst al eens kijken naar de klimaatveranderingen die India (klimaat en bevolking) nu al ervaart! Wat zagen we onderweg?

Meren en rivieren die droog stonden of een pak lager dan normaal. Dit hebben we vooral vastgesteld in de staten Tamil Nadu en Karnataka. Deze eerder Zuidelijk gelegen staten hebben een pak minder regenval gehad tijdens het regenseizoen. Laat dat nu juist voor de landbouw(ers) en de voedselvoorziening zeer belangrijk zijn! Landbouwers zien hun inkomsten dalen, omdat hun oogsten mislukken of slechts een deel lukt. Anderzijds wordt voedsel duurder voor de bevolking door de stijging van de voedselprijzen.

Volgens de bevolking en enkele landbouwers – die we hebben kunnen spreken – heeft de overheid hier een sleutel in handen. Door water gedurende de moessons efficiënter op te vangen en via irrigatiesystemen beter in te zetten, zouden oogsten meer kans op slagen hebben. De overheid spreekt hier al lang over blijkbaar, maar nog niet doorgevoerd. Over de redenen waarom zijn noch voor ons noch de mensen die we gesproken hebben, bekend. Verder spreekt de overheid ook over een mogelijke compensatie voor de landbouwers bij mislukte oogsten ten gevolgen van het klimaat. Dit is goed voor de landbouwers én voor de prijzen van het voedsel.

De regendagen zijn opgeschoven. Ze zijn uit september geplukt en neergedaald in de eerste weken van oktober.

Verder merken we dat het warmer is dan we hadden verwacht. De temperatuur ligt zo’n 5 tot 10 graden hoger dan we ons hadden vooropgesteld. Na enkele gesprekken ligt dit blijkbaar niet aan ons, maar vooral aan het klimaat. We hadden onze trip door India vrij goed gepland, zodat we enkel in september nog regen konden verwachten, maar oktober droog zou zijn.

Nu was heel september droog (per uitzondering in het Nilgiris-regenwoud) en hebben we in oktober nog regen gehad. Dit heeft allemaal te maken met de klimaatverandering.

De regendagen zijn opgeschoven. Ze zijn uit september geplukt en neergedaald in de eerste weken van oktober. Ook hier worden records gebroken. In het Noorden van India heeft het blijkbaar wel genoeg geregend, maar is het veel warmer dan gewoonlijk, op dit moment (oktober, tot wel 10 graden warmer).

Verzamelplaats voor afval

Verzamelplaats voor afval

© Kevin Verborgt

Afval, kiezen tussen pest en cholera

Een andere uitdaging waar India mee te kampen heeft, is nog steeds afvalophaling en -verwerking.

Tijdens onze fietsetappes is vuil langs de weg de ‘normaalste zaak van de wereld’. Het is een onderdeel van ons uitzicht geworden, wat jammerlijk is. Zijn die Indiërs dan zo vuil of speelt er iets anders mee?

Dumpen heeft vaak een nefast effect voor de ganse omgeving aangezien afval extra bacteriën met zich meebrengt en op zijn beurt weer extra ziektes of zelfs chemische processen in gang zet.

Volgens ons speelt voornamelijk de overheid hier een rol in of zou de overheid hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Nergens langs de weg of op publieke plaatsen zie je vuilbakken, met uitzondering van enkele gebieden. Mensen kunnen het nergens deponeren buiten op enkele voorziene plaatsen die vrij schaars zijn en niet vaak geleegd worden. Je kan je dit voorstellen alsof wij zelf met ons afval van een week met z’n allen naar het containerpark rijden, fietsen of wandelen en het daar deponeren.

Anderzijds krijgt de bevolking meer en meer afval te ‘verwerken’ doordat de industrie ook meer en meer afval produceert. Het afval dat door de burger moet worden verwerkt, wordt meestal opgebrand of gedumpt.

Opbranden is slecht voor het klimaat en alles dat leeft. Dumpen heeft vaak een nefast effect voor de ganse omgeving aangezien afval extra bacteriën met zich meebrengt en op zijn beurt weer extra ziektes of zelfs chemische processen in gang zet.

Het is soms letterlijk kiezen tussen de pest of de cholera.

In Jaipur zijn steeds meer elektrische tuk-tuks te vinden

In Jaipur zijn steeds meer elektrische tuk-tuks te vinden

© Kevin Verborgt

Scooty en tuk-tuk

Wat dan gezegd over de uitstoot van uitlaatgassen? Het grootste deel van de bevolking in India blijft arm, al zien we wel een stijgend aantal middenklassers. Doordat de koopkracht van de meeste Indiërs te beperkt is om te gaan voor elektrische voertuigen of voertuigen met beperkte uitstoot, ligt hier een moeilijke uitdaging.

In veel staten zoals in Rajasthan krijgen jongeren die geslaagd zijn op hun 16 jaar een scooty (of scooter) van de overheid. De fiets is niet populair in India, dus grijpen de meesten naar een scooty of motor. Dit is vaak betaalbaar voor de meest Indiërs. De armsten doen het met een fiets of een koe en kar. De grootste vervuilers zijn bussen, brommers, tuk-tuks en motors. Wat betreft de tuk-tuks zien we wel een interessant fenomeen.

Waar we benieuwd naar zijn is de omschakeling naar elektrische voertuigen in India. Momenteel zien we interessante ontwikkelingen bij de tuk-tuks. Deze kleine en behendige taxi’s zijn in Azië en ver daarbuiten één van de meest gebruikte vervoersmiddelen, zowel bij toeristen als de lokale bevolking.

Deze vervuilende taxi’s zijn plaats aan het ruimen (al verloopt dit zeer traag) voor elektrische tuk-tuks. In Jaipur zagen we er regelmatig passeren. Af en toe zien we een garage met elektrische tuk-tuks. Hopelijk kan dit fenomeen zich verder zetten!

Het belang van biodiversiteit wordt onder de aandacht gebracht

Het belang van biodiversiteit wordt onder de aandacht gebracht

Vruchtbare grond

Tot slot hebben we ervaren dat landbouwers te weinig vruchtbare grond ter beschikking hebben of krijgen, maar hetzelfde geldt voor woningen, instituten, … . De meeste mensen wonen nu eenmaal in vruchtbaar gebied, maar voor een dichtbevolkt land als India komt dit in strijd te staan met de vraag naar voedsel en de landbouwgronden die hier voor nodig zijn.

In elke keuze die gemaakt moet worden op lokaal of nationaal niveau speelt ook corruptie en de zwarte economie een grote rol. India heeft één van de grootste zwarte economieën ter wereld. Mocht je deze samen nemen met de witte economie, zou India mogelijks wél de grootste economie hebben van deze wereld. Het is natuurlijk net die zwarte economie en corruptie dat er voor zorgt dat geld niet belast wordt en dus ook niet terug kan stromen naar de maatschappij en de kwetsbare bevolkingsgroepen in India. In heel dit verhaal zijn burgers en meer specifiek de landbouwers het slachtoffer.

India neemt ook grote stappen

Laat India alles op zijn beloop of neemt het juist initiatief? Naar onze mening en naar wat wij hebben gezien zijn er positieve dingen te zeggen over hoe India omgaat met zijn uitdagingen, rekening houdend met al haar beperkingen.

Wat we zien is dat India vooral de middenklasse en de jongeren probeert te informeren en te sensibiliseren over het belang van het klimaat. Zo zien we dat kinderen een heel pakket meekrijgen over het klimaat en de rol als mens hierin.

Verder zien we dat de overheid informeert en sensibiliseert op belangrijke plaatsen zoals het regenwoud, (dieren)tuinen, … . Deze zijn steeds afvalvrij. Er zijn vuilbakken ter beschikking en ze worden gebruikt. Sorteren is nog niet altijd mogelijk, maar voor India is dit al een goede stap.

Ook hier wordt het belang van bomen, biodiversiteit en het inperken van broeikasgassen duidelijk overgebracht.

Wat ook te zien is zijn enorme investeringen in hernieuwbare energie in India. We denken dat India hier revolutionaire stappen aan het zetten is, zeker als derdewereldland. We zijn heel wat windmolens en zelfs windmolenparken tegengekomen.

Het grootste project is misschien wel te vinden in één van de armste staten van India, namelijk Tamil Nadu. Hier is het grootste zonnepanelenpark te vinden van de hele wereld. Het enige punt van kritiek is wel dat India dit park niet zelf in handen heeft, weleen privémaatschappij. Dit wil zeggen dat de overheid minder invloed heeft op de elektriciteitsprijzen voor deze arme bevolking. Wel heeft India een deal gemaakt met de onderneming om de komende 25 jaar energie te produceren aan een vaste prijs.

Het zonnepark wordt helemaal uit de doeken gedaan in een aflevering van Megastructures van National Geographic:

Rechtvaardige herverdeling is de sleutel

India is één van de eerste landen die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen heeft ondertekend en geeft samen met China het goede voorbeeld. De bevoegde minister riep de BRICS op om de handen in elkaar te slaan om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen succesvol te implementeren. Dat zijn positieve signalen alvast.

Tot slot zijn we in Mumbai een grote campagne tegen gekomen. “Last chance to turn black into white”. Hiermee hoopt India dat iedereen zijn inkomsten (ook het zwarte deel) aangeeft bij de belastingen. Deze campagne is vergelijkbaar met de Belgische een tiental jaar geleden waar iedereen zijn zwart geld zonder sancties kon aangeven. Het zou India — en vooral het arme deel — verder vooruit kunnen helpen mocht het rechtvaardig herverdeeld worden en goed geïnvesteerd worden.

Het rapport

We moeten ook eerlijk zijn, India zorgt niet alleen voor deze klimaatveranderingen. Hier draagt de ganse wereld toe bij en moeten we als burgers, ondernemers en staten van dezelfde planeet de klimaatveranderingen een halt toe roepen! Dit moet eerlijk en rechtvaardig kunnen gebeuren zonder dat de armsten alleen er de nare gevolgen van moeten dragen.

India heeft nog veel werk voor de boeg maar heeft in onze ogen een enorm potentieel zowel economisch, sociaal als ecologisch.