Het Ontwikkelingsprogramma van de VN bestaat 50 jaar

Blog

Het Ontwikkelingsprogramma van de VN bestaat 50 jaar

24 februari 2016
Het Ontwikkelingsprogramma van de VN bestaat 50 jaar
Het Ontwikkelingsprogramma van de VN bestaat 50 jaar

Helen Clark van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) blikt terug op het vijftigjarig bestaan van de organisatie. ‘UNDP speelt een vooraanstaande rol in de strijd voor een meer rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen.'

Vijftig jaar geleden leefden wereldwijd één op drie mensen in armoede. In deze context werd in 1965 het Ontwikkelingsprogramma van de VN – beter bekend als UNDP – opgericht.

Sindsdien vervult UNDP een vooraanstaande rol in de strijd voor een meer rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen.

We hebben hiervoor samengewerkt met regeringen, maatschappelijke actoren, de private sector en liefdadigheidsorganisaties – met als doel om mensen te ‘empoweren’ en standvastige naties op te bouwen.

In de halve eeuw dat UNDP bestaat is het aantal mensen dat in armoede leeft gedaald tot ongeveer één op acht. UNDP is trots op haar samenwerking met vele partners die zich engageren voor armoedebestrijding wereldwijd.

UNDP staat namelijk al vijftig jaar op de voorgrond in de strijd tegen armoede-, honger- en ziektebestrijding, het creëren van werkgelegenheid, de ‘empowerment’ van vrouwen, ondersteuning na rampen en crisissen, milieubescherming en zoveel meer.

Dit hebben we voornamelijk te danken aan ons geëngageerd personeel en onze duizenden partnerorganisaties wereldwijd die het dagdagelijkse ontwikkelingswerk uitvoeren. Met trots leid ik deze organisatie dat de levens van zovelen heeft verbetert door hen opportuniteiten, hoop en waardigheid te bieden.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. Armoede en honger is de wereld nog niet uit en vele ecosystemen staan steeds meer onder stress.

‘Onze taak is landen te ondersteunen om armoede uit te roeien, en dat op een manier die ongelijkheid en uitsluiting tegenwerkt.’

Het goede nieuws is dat onze wereld meer welvaart, kennis en technologie tot haar beschikking heeft dan ooit tevoren om deze uitdagingen te overkomen.

Leiderschap is nodig om de nodige financiering te verkrijgen. Geld is niet alles, maar het helpt – onder andere door middel van Officiële Ontwikkelingshulp van de OESO.

We hebben brede coalities nodig voor duurzame ontwikkeling. Overheden op zichzelf kunnen de doelstellingen van de nieuwe globale agenda, Agenda 2030, niet halen. Hun leiderschap is cruciaal, maar onvoldoende. Civiele maatschappijen, de private sector, liefdadigheid, onderzoekers – ze zijn allen nodig om de opdracht te vervullen.

Meer dan ooit tevoren dient het multilaterale systeem leiderschap te tonen, waaronder UNDP. Onze taak is landen te ondersteunen om armoede uit te roeien, en dat op een manier die ongelijkheid en uitsluiting tegenwerkt en de ecosystemen beschermt.

Met de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als onze leidraad, werken we samen voor een wereld waar inclusieve economieën en samenlevingen worden opgebouwd. Een wereld waarin onze planeet beschermt wordt van de ergste effecten van klimaatverandering en andere vormen van milieuvervuiling.

Met het vieren van onze vijftigste verjaardag, bevestigt UNDP haar engagement om deze taak te vervullen.

Helen Clark is administrator bij UNDP.