Het rapport (Guatemala 14 en einde)

Blog

Het rapport (Guatemala 14 en einde)

Het rapport (Guatemala 14 en einde)
Het rapport (Guatemala 14 en einde)

Het was onmiddellijk duidelijk. De minister van arbeid en de regering hadden beter verwacht. Het rapport is streng voor de staat Guatemala. Tegelijk moedigt het die mensen en instellingen aan die de internationale conventies willen respecteren door deze om te zetten in wetgeving en toe te passen in de praktijk. Maar dan moeten de drie machten van de staat in dezelfde richting werken. Er is dus werk, heel veel werk.

Op 5  pagina’s worden de besluiten weergegeven. Voor de lezers van de blog zijn ze niet nieuw want alle punten kwamen reeds voor in de vorige bijdragen. Wat opviel en dit is anders dan wat ik verwacht had, was er omzeggens geen discussie tussen de vertegenwoordiger van de werkgevers, die van de regeringen en ikzelf. De besluiten zijn dus unaniem. Ik vat ze kort samen.

1. Geweld tegen vakbondsleiders

De missie is niet tevreden met wat tot nu toe gebeurde qua onderzoek naar de 58 moorden. Ze erkent dat er wel stappen gezet worden maar voorlopig met te weinig resultaat. Ze hoopt dat de heropening van het onderzoek door de CICIG (UNO) resultaat zal opleveren. Ook de bescherming van vakbondsleiders moet veel effectiever.

2. Wetten wijzigen

De grondwet en de wetten moeten gewijzigd worden volgens de aanwijzingen van de ILO zodat vrijheid van vereniging en het recht van de werknemers zich te organiseren reëel worden in Guatemala

3. Arbeidsinspectie

De missie erkent dat 100 extra inspecteurs worden aangesteld maar vraagt dat de wetgeving wordt gewijzigd zodat de inspecteurs ook werkelijk kunnen sanctioneren.

4. Arbeidsrecht

De arbeidsrechtbanken werken beter maar de missie dringt erop aan dat ook de vonnissen worden uitgevoerd. Mensen die onwettelijk worden ontslagen en opnieuw moeten opgenomen worden in het bedrijf, blijven toch aan de deur staan. Recht moet geschieden.

5. Een actieplan

De missie vraagt dat dringend een concreet actieplan met timing wordt opgesteld om deze en vele andere punten waar te maken. De regering kan daarbij rekenen op de steun van de speciale vertegenwoordiger van de ILO die de ondersteuning zal coördineren. De missie roept de internationale gemeenschap op mee te ondersteunen.

In oktober ’13 doet de Raad van Bestuur van de ILO een uitspraak over de verdere opvolging van het geval Guatemala. Wij kunnen enkel hopen dat we daarmee een stap dichter komen bij de echte bescherming van de werknemers in dit land.

Met deze blogpost sluiten we de reeks over Guatemala af. Ik neem de blog terug op met enkele bijdragen vanuit de Raad van Bestuur van de ILO in de tweede helft van oktober.