1 op 3 vrouwen krijgt te maken met geweld

Blog

Verklaring door Dr. Babatunde Osotimehin, uitvoerend directeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen Vrouwen.

1 op 3 vrouwen krijgt te maken met geweld

1 op 3 vrouwen krijgt te maken met geweld
1 op 3 vrouwen krijgt te maken met geweld

Ook in 2016 krijgt nog steeds één op drie vrouwen wereldwijd te maken met fysiek of seksueel geweld, vaak gepleegd door iemand die ze zelf kent. Bovendien zijn miljoenen vrouwen het slachtoffer van andere vormen van geweld en schadelijke praktijken, zoals genitale verminking, dat maar liefst 200 miljoen vrouwen en meisjes treft. Eén op drie meisjes in ontwikkelingslanden trouwt voor ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Ook in 2016 krijgt nog steeds één op drie vrouwen wereldwijd te maken met fysiek of seksueel geweld, vaak gepleegd door iemand die ze zelf kent. Bovendien zijn miljoenen vrouwen het slachtoffer van andere vormen van geweld en schadelijke praktijken, zoals genitale verminking, dat maar liefst 200 miljoen vrouwen en meisjes treft. Eén op drie meisjes in ontwikkelingslanden trouwt voor ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

De gevolgen van geweld voor de gezondheid zijn enorm. Blijvende invaliditeit, psychologische trauma’s, ongewenste zwangerschappen en onveilige zwangerschapsonderbreking komen jammer genoeg vaak voor. Blootstelling aan geweld, en de angst die daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat vrouwen hun recht op onderwijs, gezondheidszorg en een waardig leven ontnomen wordt.

Het beschermen van vrouwen en meisjes tegen geweld en schadelijke praktijken is niet alleen een morele en menselijke plicht, maar is ook van vitaal belang voor de economische en sociale vooruitgang van landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen streven naar inclusieve en eerlijke groei, waarbij niemand wordt achtergelaten. Maar elke dag worden meisjes en vrouwen tegengehouden in het realiseren van hun dromen en hun potentiële mogelijkheden, door het geweld dat ze moeten ondergaan. Dit verminderd potentieel bedreigt op zijn beurt dan ook het bereiken van de doelstellingen van de Agenda 2030.

Gendergelijkheid is een voorwaarde voor de volle realisatie van de mensenrechten van meisjes en vrouwen, en voor een groter welzijn van individuen, families, gemeenschappen en landen.

Aan de basis van geweld en schadelijke praktijken tegen vrouwen ligt genderongelijkheid. Gendergelijkheid is een voorwaarde voor de volle realisatie van de mensenrechten van meisjes en vrouwen, en voor een groter welzijn van individuen, families, gemeenschappen en landen.

UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, zet zich wereldwijd in om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld. Vele landen worden getroffen door conflicten of natuurrampen, en het risico op geweld tegen vrouwen en meisjes is er hoog. Vorig jaar alleen al investeerde UNFPA meer dan 93 miljoen dollar in de preventie van en het antwoord op gendergerelateerd geweld en schadelijke praktijken in ontwikkelingslanden en humanitaire crisissituaties.

Jammer genoeg is discriminatie tegen vrouwen en meisjes nog steeds alomtegenwoordig in elke samenleving. Dit vormt een van de grootste obstakels voor socio-economische ontwikkeling. Deze nood is immens. Dit is waarom wij van UNFPA op deze dag ons engagement vernieuwen om alles binnen onze mogelijkheden te doen om een einde te maken aan geweld tegen meisjes en vrouwen. We roepen al onze partners op om hetzelfde te doen en geweld tegen vrouwen en meisjes iets van het verleden te maken.