Het vertrek komt dichterbij

Blog

Het vertrek komt dichterbij

Het vertrek komt dichterbij
Het vertrek komt dichterbij

Het vertrek komt dichterbij, hoog tijd voor een eerste blogpost. Ik ga dus kennismaken met een vijftiental projecten voor stadslandbouw in New York. De stad kent honderden, vaak gerenommeerde initiatieven, variërend van stadsboerderijen, ‘community gardens’ en schoolprojecten tot daktuinen. Ik hoop inzicht te krijgen in de vele manieren waarop stadslandbouw nuttig kan zijn voor de mensen.

Stadslandbouw  is veel ruimer dan ‘voedsel kweken op ongebruikte terreinen’. Het is ook een middel om aan gezondheidsopvoeding te doen, sociale samenhang te vergroten, werkloosheid en armoede te bestrijden, meer groen de stad in te brengen, thema’s als duurzaam consumeren aan te kaarten etc.

Deze studiereis, georganiseerd door Landbouwuniversiteit Wageningen, is een gelegenheid  kennis op te bouwen en contacten te leggen met betrekking tot dit thema. Zodat Velt een inbreng kan doen in de discussie en het beleid rond stadslandbouw in Vlaanderen. Allicht zijn er aanknopingspunten met de werking van Velt en wie weet kunnen we in de toekomst actief bijdragen aan een aantal –ecologische- projecten voor stadslandbouw.

In Vlaanderen steunt Velt groepjes ‘samentuiniers’ om hun ecologsiche moestuin te runnen. Hun motieven zijn divers: ontspanning, sociaal contact, invulling geven aan ‘transitie’, goedkoop aan biogroenten raken,… Het zit in de amateursfeer en ik vraag me af: vallen ze onder de noemer ‘stadslandbouw’, of is dat gereserveerd voor stadsboeren, eco-ondernemers, projectontwikkelaars? Benieuwd hoe ze dat in New York zien en hoe de Nederlandse reisgenoten erover denken.

Wil je meer weten over samentuinen? Surf dan naar www.samentuinen.org