Het vijfde Europees Sociaal Forum in de startblokken!

Blog

Het vijfde Europees Sociaal Forum in de startblokken!

Een jonge ploeg uit Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen is momenteel druk in de weer met de voorbereiding van het Europees Sociaal Forum. De vijfde editie van het ESF gaat door in Malmö (Zweden) van 17 t.e.m. 21 september 2008. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zowel bij de Scandinaven zelf als bij de 20.000 verwachte Europese deelnemers.

Wees er bij op het Europees Sociaal Forum in Malmö, Zweden
Het hoge Noorden staat bekend om haar sterke welvaartstaten en zonder twijfel leeft in de andere Europese landen nog steeds de belangstelling om deze van dichterbij te leren kennen. Toch staat dit model momenteel onder zware druk. Dit blijkt ook de doorslaggevende factor te zijn waarom de Zweden het Forum in 2008 wilden organiseren. De Zweden liggen immers wakker van de laatste verkiezingen waardoor een rechtse neoliberale regering de touwtjes in handen heeft gekregen. De noodzaak om zich te verenigen aan linkse kant is daardoor onmiddellijk voelbaar geworden. De vakbonden stapten mee aan boord en ook de banden met organisaties zoals Friends of the Earth en Attac werden sterker. De campagnes voor de verdediging van de welvaartstaat hebben gezorgd voor een wederzijds vertrouwen, waardoor er een solide basis bestaat voor de organisatie van het ESF in Malmö.
Naast een zekere nieuwsgierigheid naar deze social welfare, is er nog een andere beweegreden om enkele verlofdagen te sparen voor het ESF in Malmö. Er is namelijk een zeer duidelijke wil aanwezig om een aantal vernieuwingen door te voeren, die vast en zeker hun uitwerking niet zullen missen. Doorheen heel het Forum wordt de nadruk gelegd op het bouwen van allianties en gemeenschappelijke acties en campagnes. Vanuit het Nordic Organisation Comittee werden ook heel wat inspanningen geleverd om het ESF-proces te verbreden. De organisatoren reikten de hand naar een heleboel organisaties en groepen die in het verleden vaak niet betrokken waren bij het ESF. Daarnaast is er ook grondig werk gemaakt van een geografische uitbreiding. Het laatste jaar leidden verschillende rondritten doorheen Oost- en Centraal-Europa, maar ook richting Baltische staten en Rusland tot nieuwe, vruchtbare contacten.
Het vijfde ESF wordt een belangrijk Europees overlegmoment, met als motto « Bouwen aan een ander Europa ». De bedreigingen vanuit EU-hoek stapelen zich de laatste jaren op en 2009 zal dan ook een erg belangrijk jaar zijn, waarin de sociale bewegingen van zich moeten laten horen. Dit vooral met het oog op het Verdrag van Lissabon en met de Europese verkiezingen van juni 2009 in het vizier. Het Europees Sociaal Forum in september kan alvast het terrein voorbereiden voor een Europese mobilisatie voor een sociaal Europa. De vorm die deze moet aannemen, kan besproken worden tijdens de vele seminaries en in een aparte open ruimte op het ESF zelf. Het kunnen verschillende campagnes worden die op elkaar zijn afgestemd, een Europese betoging of een gedecentraliseerde actiedag of misschien nog iets helemaal anders.
Het Belgisch Sociaal Forum zal de mobilisatie naar Malmö trachten te coördineren door bussen in te leggen, door een briefing voor de deelnemers te organiseren en door iedereen op de hoogte te houden van de vorderingen van het programma. Vanuit België zijn er al verschillende voorstellen gelanceerd op www.esf2008.org
Het ACV en ABVV bereiden een aantal seminaries voor rond minimumlonen - sociale dumping en flexisecurity. Het actieplatform gezondheid en solidariteit zal een atelier organiseren rond de commercialisering van de gezondheidszorg. ACW Limburg buigt zich over de klimaatsverandering en de stijgende energiekost. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, maar het wordt al snel duidelijk hoe zo een ESF de rol van draaischijf vervult voor vele actieve Europeanen. Een uitgelezen ontmoetingsmoment voor het opstellen van de toekomstige actie- en campagnekalender. Het jongerenkamp rond duurzame landbouw, georganiseerd door Via Campesina en Friends of the Earth, is zeker iets om naar uit te kijken.
Meer informatie en inschrijvingen op www.wsf.be en www.esf2008.org