Hevige regen in Zuid-Afrika

Blog

Hevige regen in Zuid-Afrika

Hevige regen in Zuid-Afrika
Hevige regen in Zuid-Afrika

Delen van de Western Cape zijn nog steeds gehavend door intermitterende stortregens en sterke winden. Verscheidene dorpen en boeren in de Boontjies Rivier een gebied in Citrusdal in de Olifants River Valley zijn nog steeds afgesloten van de buitenwereld. Hier in Elandsbaai stroomt het water van de bergen naar de rivier “de verloren vlei” die dreigt uit de oevers te treden. Aan de brug die Elandsbaai zuid met Noord verbind en trouwens een belangrijke toegansweg is staat het water net aan de rand.

Verschillende wegen in het gebied zijn overstroomd, terwijl de drukke N7 zwaar beschadigd werd. Er wordt gewerkt om noodhulp te verlenen aan de getroffen gemeenschappen en een helikopter zal  ingezet worden om de getroffen gebieden te voorzien van levensmiddelen.
In Kaapstad zijn duizenden mensen slachtoffer geworden van de hevige regenbuien. Vele mensen van Cape Peninsula zijn verplaatst naar hoger gelegen gebieden.
In Elandsbaai zijn verschillende huizen ondergelopen en blijven de mensen in de kou staan want de plaatselijke municipaliteit is niet voorzien om deze noodsituatie op te lossen. Ik vroeg of er geen mogelijkheid was om de bedreigde woningen  te beschermen  met zandzakjes maar helaas zijn die niet voorradig. De mensen zijn verplicht om hun huisraad buiten te zetten maar een groot deel van hun schrale meubels zijn al  beschadigd  door het water.
Meestal hebben ze ook geen verzekering om de schade te dekken. Het is een droef beeld en toont nog scherper de armoede waarin de mensen hier leven. In de winter is het al een dagelijkse strijd om het huis op te warmen en nu is het zelf bijna onmogelijk om droog hout te vinden. Momenteel voelen de mensen zich in steek gelaten door de municipaliteit.