Honger in de wereld beëindigen is mogelijk

Nieuws

Honger in de wereld beëindigen is mogelijk

Honger in de wereld beëindigen is mogelijk
Honger in de wereld beëindigen is mogelijk

Claudia Ciobanu

17 juni 2013

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN heeft achtendertig landen erkend die ondervoeding tot de helft hebben weten te reduceren. Een belangrijk deel van de eerste millenniumdoelstelling is daarmee voor hen bereikt.

Achttien landen bereikten ook de strengere doelstelling om het absolute cijfer van mensen die effectief honger lijden te halveren. Daaronder zijn landen zoals Armenië, Azerbeidzjan, Cuba, Ghana, Koeweit, Nicaragua, Thailand, Venezuela en Vietnam.

De twintig andere landen werden erkend voor het halveren van de honger in hun land maar nog niet voor de absolute cijfers. Hieronder zijn onder meer Algerije, Angola, Bangladesh, Brazilië, Chili, de Dominicaanse Republiek, Malawi, Nigeria en Uruguay.

“Als landen beslissen om honger een halt toe te roepen en de politieke wil aanwezig is, kan er effectief tot actie worden overgegaan. Jullie zijn daarvan het bewijs”, sprak Jose Graziano da Silva van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) tijdens de ceremonie in Rome. “Bedankt om ons te tonen dat dit mogelijk is.”

Deadline 2015

Tijdens de Wereldvoedseltop in Rome in 1996 werd door landen van over de hele wereld afgesproken om inspanningen te leveren om voedselzekerheid en een beter leven voor iedereen te bereiken. In 2000 aanvaardde de VN daartoe acht millenniumdoelstellingen( MDG’s).

MDG1, het terugdringen van extreme armoede en honger, is onderverdeeld in drie subdoelen: honger met de helft terugdringen, werkgelegenheid voor iedereen creëren, en het aantal mensen dat met minder dan 1,25 dollar per dag moet toekomen halveren tegen 2015.

De president van Venezuela, Nicolas Maduro vertelde in Rome dat de honger in zijn land de laatste tien jaar van 13,8 naar 2,4 procent daalde. Hij benadrukte de rol die zijn voorganger Hugo Chávez heeft gespeeld in deze strijd.

Een van de andere landen die aan beide doelstellingen kon voldoen is de kleine Caraïbische eilandstaat Saint Vincent en de Grenadines. Zij wisten de honger te verlagen van 20 naar 4,9 procent.

870 miljoen mensen

Ook Georgië kon mooie resultaten voorleggen: zij konden ondervoeding van 60 naar 25 procent brengen in de laatste tien jaar. “Dit was mogelijk door een mix van maatregelen”, sprak de Georgische president Saakasjvili. “De verbetering van de economie, en de bestrijding van corruptie en wanbeheer in combinatie met programma’s ter bestrijding van de armoede.”

Volgens de huidige schattingen lijden 870 miljoen mensen honger.

In het recentste VN-voedselrapport lezen we dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt in de bestrijding van honger sinds 1990 maar dat de wereldwijde economische crisis tot een vertraging in verschillende gebieden in de wereld heeft geleid.

De VN zegt dat de deadline voor MDG1 tegen 2015 binnen handbereik is, maar wel alleen als er maatregelen genomen worden tegen de negatieve gevolgen van de economische crisis.