Hoop op nieuw tijdperk voor Gaza

Nieuws

Hoop op nieuw tijdperk voor Gaza

Jillian Kestler-D'Amours

25 november 2012

Nu de wapenstilstand tussen Israël en Hamas blijkt stand te houden, durven sommigen weer te hopen. Zij zien in de versoepeling van het verkeer van personen en goederen in en uit de Gazastrook een teken dat een nieuw tijdperk voor de belegerde Palestijnse gebieden is aangebroken.

“De mensen uit Gaza kunnen niet terug naar de situatie van voorheen”, zegt Ramesh Rajasingham van het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) in de bezette Palestijnse gebieden.

“De opheffing van de blokkade en het toestaan van vrij verkeer van personen en goederen is de enige manier om de chronische humanitaire noden onder de bewoners van Gaza aan te pakken en economische groei mogelijk te maken.”

Open grensovergangen

Israël en Hamas ondertekenden op 21 november de wapenstilstand onder het toezicht van Egypte en de Verenigde Staten. Dit betekende het einde van de acht dagen durende Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook en de raketbeschietingen van Hamas op Israëlische steden.

Volgens een afschrift van de overeenkomst dat werd vrijgegeven door het Franse persagentschap AFP, werd bovenop het stoppen van het geweld ook overeengekomen dat verdere besprekingen zouden plaatsvinden over het openen van grensovergangen tussen Israël en Gaza en een vrij verkeer van mensen en goederen.

Lokale rapporten melden dat Palestijnse vissers toestemming hebben gekregen om te vissen op een afstand van zes mijl van de kust van Gaza wat een uitbreiding van drie mijl betekent voor het eerst sinds drie jaar. Ook boeren zouden toestemming hebben gekregen om hun land te bewerken tot op 300 meter afstand van de grenzen met Israël.

Twee entiteiten

Israël legt sinds de jaren 1990 beperkingen op over reizen en de doorgang van goederen uit de Palestijnse gebieden. De restricties werden strenger in 2006 toen Hamas de Palestijnse parlementsverkiezingen won en zijn rivaal, de Fatah-partij uit Gaza verdrong. Dit verdeelde de bezette Palestijnse gebieden in twee entiteiten: enerzijds de door de Palestijnse autoriteiten bestuurde Westbank en anderzijds de Gazastrook waar Hamas het voor het zeggen had.

“Het verbod om goederen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever naar Israël te importeren, heeft de landbouw- en industriesector verlamd en de werkloosheid doen toenemen”, zegt Sari Bashi van Gisha, een juridisch centrum dat werkt rond bewegingsvrijheid.

Volgens de Oslo-akkoorden van 1993 heeft Israël de verantwoordelijkheid om de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook als één enkele territoriale eenheid te behandelen. Maar Israël staat Palestijnen uit Gaza alleen toe om naar de Westbank te reizen in “uitzonderlijke humanitaire gevallen. “

Nieuwe kans

In augustus stelden de VN nog dat, indien Israël zijn beperkingen zou handhaven, Gaza onleefbaar zou worden tegen 2020.

“Tot nu toe zijn er weinig details bekend over de eventuele wijzigingen in het strikte beleid van Israël ten aanzien van Gaza”, zegt Bashi. “De onderhandelaars zullen dat verder bespreken. Dat is nu in ieders belang.”

“Er bestaat op dit moment een reële kans om de integriteit van de Palestijnse samenleving te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de veiligheidsnoden van Israël.”