Hoopvolle tocht richting Gaza en terug

Blog

Hoopvolle tocht richting Gaza en terug

Hoopvolle tocht richting Gaza en terug
Hoopvolle tocht richting Gaza en terug

Vandaag vertrok ik met de groep van ABP achtereenvolgens naar: de piramides, Al Arish; Rafah, Gaza, … We bereikten geen enkel van die fysieke doelen, maar reisden met een positief gevoel terug naar de plaats van vertrek..

Scenario

De boodschap van Egypte bleef ongewijzigd: geen toelating om naar Gaza te gaan. CODEPINK besliste om vandaag vooral acties in Cairo te voeren.
De meeste deelnemers van de groep rond ABP en ECCP wilden een stap verder geraken: Al Arish. Iedereen wist van op voorhand dat dit quasi onmogelijk was, maar ze wilden ervoor gaan. De instelling was   : “wij trachten ons doel te bereiken, maar een mislukking kan ook een belangrijk signaal zijn. Zowel burgers als politici zullen zien dat zelfs de meest vreedzame acties in Gaza gedwarsboomd worden. Wat er ook gebeurt, de bewoners van Gaza zullen ervaren dat er toch solidariteit leeft.”

De groep van ABP zou met twee bussen uit het hotel vertrekken richting Gaza. Drie andere bussen vertrokken in hetzelfde project vanuit een ander hotel.

Verloop.

Nog voor de ABP-bussen konden starten, sprak een man van de toeristenpolitie hen aan. Toen begon een eindeloos proces van onderhandelen, argumenteren, overleggen, wachten, verslag aan de groepsleden,  prognose, wachten, telefoons en sms met andere groepen, overleg, nieuwe voorstellen, telefoon en sms, overleg met de politie, wachten, ….

Resultaten van al die activiteiten:
- Aanvankelijk mocht 1  bus bijna vertrekken naar de piramides.
- Tenslotte vertrokken twee bussen met begeleiding van de toeristenpolitie naar Al Arish.
- Onderweg bleek dat de politieleiding de busmaatsschappij onder druk zette om de chauffeurs terug te roepen om veiligheidsredenen. Die actie werd gecounterd via een telefoontje naar de Franse ambassade. Deze ambassade stelde zich garant voor de veiligheid.
- Na de péage aan Ismaila moesten de bussen toch opzij gaan staan.
- Daar begonnen enkele uren van onderhandelen.  Soms zag het er goed uit, dan weer niet.
Vermoedelijjk was uiteindelijk de bezwarende factor dat ondertussen ook de 3 andere bussen uit de andere hotels door de politie waren tegengehouden. Compromisvoorstel: de 2 bussen van ABP zouden terugkeren tot bij die andere bussen, om samen verder te onderhandelen. Toen was al redelijk duidelijk dat de reis naar Al Arisch niet zou verdergaan.
- De groep rekte nog even de tijd met een wc-ronde (onder begeleiding van de politie) om de plaatselijke media de kans te geven om tot bij de andere groepen te komen. Daarna escorteerde de politie de twee bussen terug. Onderweg kwam het ontgoochelende bericht: De media hadden zich bedacht en alle bussen keerderden terug naar Cairo.

Resultaat?

Toch heerste er een positief gevoel in de ABP-bussen: een leerrijke gemeenschappelijke ervaring, op vele vlakken: onderhandelingsmogelijkheden, gemeenschappelijke visie op vreedzaam verzet, goede contacten met de politie ondanks het tegenstrijdige doel, groeiende media-aandacht …

De Vlaamse deelnemers kregen telefoons van journalisten en kwamen tweemaal live op radio 1. Ook in andere landen liep het op dat vlak goed. Ondertussenkwamen er berichten binnen dat de acties van de andere groepen in Cairo goed verlopen waren.