Ik schrok van de houding van de 27 EU-lidstaten!

Blog

Ik schrok van de houding van de 27 EU-lidstaten!

Ik schrok van de houding van de 27 EU-lidstaten!
Ik schrok van de houding van de 27 EU-lidstaten!

Wat mij het meest is bijgebleven van de discussies tijdens de afgelopen tien dagen, is het enorme volume amendementen dat ingediend werd op het voorstel tot conventie en aanbeveling. En dat ondanks het feit dat al heel wat pijnpunten doorgepraat werden vorig jaar. Waar we dit wel verwachtten van de werkgeversgroep, schrok ik toch wel van de houding van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Voor ons vertrek, had het Europese Parlement, in samenwerking met de Europese vakbonden, Wereldsolidariteit en Solidar, een resolutie gestemd die de lidstaten opriep om constructief bij te dragen tot de discussies over de conventie en ze vervolgens snel te ratificeren. Die oproep werd blijkbaar niet gehoord in de lidstaten. De amendementen van de Europese lidstaten beoogden steeds een afzwakking van de inhoud van de conventie.

Daarmee gaven ze sterk de indruk dat ze enkel een conventie en aanbeveling wilden die voor Europa aanvaardbaar is. Maar tijdens de Internationale arbeidsconferentie onderhandelen 183 landen, die arbeidsnormen moeten voor iedereen aanvaardbaar zijn. Gelukkig toonden andere landen zich meer bereid tot consensus: de Afrikaanse Groep (vertegenwoordigd door Zuid-Afrika), Brazilië en zelfs de Golfstaten. Voor mij verdient ook de woordvoerster van de werknemersgroep, Halima Yacob van Singapore, een pluim voor de manier waarop ze de belangen van de werknemers heeft verdedigd in de onderhandelingen.

Yaou Oudou is de programma-cöordinator van de CNT Niger, de Confédération Nigérienne du Travail