Israël beschuldigd van plundering hulpbronnen

Nieuws

Israël beschuldigd van plundering hulpbronnen

Israël beschuldigd van plundering hulpbronnen
Israël beschuldigd van plundering hulpbronnen

Jillian Kestler-D'Amours

03 september 2012

Door natuurlijke hulpbronnen te ontginnen in de bezette Palestijnse gebieden en die voor eigen economische doeleinden in te zetten, pleegt Israël een oorlogsmisdaad. Dat stelt een rapport dat vandaag werd vrijgegeven door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq.

“Israël is openlijk in strijd met zijn verplichtingen als bezettende macht. Het stimuleert en bevordert de exploitatie van de Palestijnse natuurlijke hulpbronnen en helpt actief mee aan de plundering door private initiatieven”, staat  in het Al Haq-rapport ‘Plundering van de Dode Zee: Israëls onrechtmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de bezette Palestijnse gebieden’. Al Haq is een niet-gouvernementele organisatie  die de mensenrechten en de naleving van het recht in de Palestijnse gebieden sinds 1979 beschermt.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor plundering strekt zich niet enkel uit tot de staat Israël, maar kan ook worden toegepast op individuen, namelijk Israëlische kolonisten die profiteren van de winsten uit grondstoffen uit de Dode Zee, zegt Al Haq.

Made in Israël

“Hoewel de exploitatie door kolonisten en bedrijven wordt aangemoedigd door de staat Israël, kan men niet negeren dat deze middelen als Palestijns worden beschouwd door het internationaal recht. Dit zou voldoende moeten zijn om de misdaad van plundering te onderbouwen, waardoor sommigel Israëlische kolonisten kunnen worden beschouwd als de directe daders van die misdaad” aldus het rapport.

Israël heeft volgehouden dat een aantal convenanten van het internationaal humanitair recht niet van toepassing is op de bezette gebieden, omdat deze gebieden niet onder de bevoegdheid van Israël vallen.

Toch beweren veel internationale juristen dat Israël de basisprincipes van het internationaal recht overtreedt. Artikel 47 van het Verdrag van Den Haag (1907) over oorlogsmisdaden zegt dat “plundering formeel is verboden.”

Activisten zijn begonnen met een boycot tegen Israëlische producten die vervaardigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden en worden bestempeld als “Made in Israël”. Onlangs heeft de Zuid-Afrikaanse regering een importstop afgekondigd tegen producten uit de bezette Westelijke Jordaanoever van Israëlische makelij. Ook de Verenigde Kerk van Canada, de grootste protestantse kerk van het land, heeft zich uitgesproken voor een boycot.