Jonge puinverzamelaar staart dood in de ogen

Blog

Jonge puinverzamelaar staart dood in de ogen

Jonge puinverzamelaar staart dood in de ogen
Jonge puinverzamelaar staart dood in de ogen

Palestijnse media maakt gewag van een jonge man die verwond is door het Israëlisch leger terwijl hij aan het werken was ten oosten van Gaza Stad. We bellen de ziekenhuizen in het noorden op, maar hij blijkt spoorloos. Enkele minuten later krijg ik telefoon van een vriend: “De Israëli’s hebben iemand van mijn familie aangevallen en verwond, ze wilden hem vermoorden!”

De 19-jarige Mahmoud Mousa Mohammed Al Sirsik was in de ochtend van 28 december stenen aan het verzamelen met zijn paardenkar in het oosten van Gaza Stad, toen Israëlische jeeps het gebied binnenreden. Hij zag het gevaar naderen en probeerde weg te rennen, maar werd onmiddellijk geïmmobiliseerd door de regen van kogels die hem langs links en rechts voorbij snelden. Eén van de kogels sloeg in en een scherf weerkaatste en raakte Mahmoud in de neus. De verwonde Mahmoud slaagde erin om zich een halfuur lang te verschuilen terwijl soldaten hem bleven belagen met meer kogels en versterkt werden door een tank.

“Ik was er zeker van dat ze me gingen arresteren. De tank kwam steeds dichter, tot op 20 meter. Op dat ogenblik was ik ervan overtuigd dat ik niets meer te verliezen had, dus rende ik weg zo snel als ik kon. De kogels bleven langs me heen suizen: het is onmogelijk te zeggen hoeveel er in het totaal afgevuurd zijn”, zegt Mahmoud die duidelijk overweldigd is door de gebeurtenissen van de dag.

Eén van zijn familieleden onderbreekt hem bars: “Ik heb het gehoord! Het moeten er bijna honderd geweest zijn! Ze wilden hem vermoorden.”

De 16-koppige Al Sarsik familie is volledig afhankelijk van het inkomen dat Mahmoud en zijn broer halen uit het verzamelen van puin. Geterroriseerd door wat hij vandaag doorstaan heeft, claimt Mahmoud dat hij nooit meer als puinverzamelaar zal werken. Hij hoopt een andere job te vonden, maar het zijn Gaza’s schaarse jobmogelijkheden die mensen tot wanhoop drijven en verplichten om dergelijke gevaarlijke jobs uit te oefenen.

Deze geweldadige aanval kentekent de escalerende Israëlische aanvallen tegen werkers in de grenszone, dat in de afgelopen zes weken drastisch gestegen is.