Jongeren kunnen meer dan ooit hun plaats opeisen binnen de VN!

Blog

Jongeren kunnen meer dan ooit hun plaats opeisen binnen de VN!

Het waren fantastische 12 dagen die enorm inspirerend, vernieuwend, boeiend en interessant waren. De VN heeft weinig bekendheid alhoewel het de grootste internationale coöperatie is die invloed heeft op 192 landen. Het is een orgaan waar je rechtstreeks met landen in discussie kan gaan en onderhandelen over allerlei thema’s. Het grootste doel van de VN is vrede bewaren in de wereld.

Tot nu toe slagen ze hier grotendeels in en boeken ze vorderingen op bv. het gebied van de Millenium Development Goals. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zowel in België om jongeren te motiveren en bewegen tot  actie en in de VN om de strijd samen aan te gaan met de jongeren.
De VN is volgens mij in het verleden zo op de achtergrond gebleven omdat het voorheen een gesloten wereld was waar enkel diplomaten, ministers, beleidsmakers en experts achter gesloten deuren onderhandelden. Het was en is nog steeds een ver-van-mijn-bed-show voor jongeren, maar hier kan verandering in komen.
De VN staat open voor jongeren en wil hier meer aandacht aan geven. Ze vragen expliciet aan regeringen om jongeren op te nemen in de delegaties. Niet enkel voor het ‘3th Committee” maar ook voor andere comités zoals CsocD, CSD en UNFCCC.  Ze geven jongeren de kans en een volwaardig statuut op deze conferenties.
Hier in New York zitten al ongeveer  11 organisaties die jongerenprogramma’s hebben en jongeren aanzetten tot participatie binnen structuren van de Verenigde Naties. De laatste jaren hebben er al vele veranderingen plaats gevonden en het is nu aan de lidstaten om actie te ondernemen en ook jongeren op te nemen in hun delegaties. Jongeren zijn, zoals Ban Ki-Moon het citeerde, de leiders van onze nieuwe generatie en moeten een plaats krijgen binnen de beleidsvorming.