Kamerleden van El Salvador

Blog

Kamerleden van El Salvador

Hierbij stuur ik jullie een staaltje van het intellectuele en culturele vermogen van enkele parlementsleden. Hier een deel van een telefoongesprek dat live uitgezonden werd op TV.

Nacho Castillo is de man die het interview leidt.
Orlando Arévalo is de man die geintervieuwd wordt. Hij wordt er door ARENA van beschuldigd direct verantwoordelijk te zijn voor de afscheuring van de 12 dissidenten door middel van omkoping. Arévalo is door zijn partij, de PCN aan de deur gezet en is onafhankelijk parlemenstlid.
Mario Valiente is ex-burgemeester van de hoofdstad en nu (opnieuw) kamerlid voor ARENA.
Marktpraatjes
NACHO: Mario, leuk je te mogen groeten.
VALIENTE: Hetzelfde, don Nacho, kijk, ik was jouw programa aan het zien.
NACHO: Ja.
VALIENTE: Ik hoorde wat kamerlid Arévalo zei en met alle respect omdat hij kamerlid is… (met) Orlando werden we kamerlid in 1991… we kennen mekaar dus al een tijdje en ik denk dat we mekaar een beetje waarderen. Maar ik waardeer de waarheid meer. Het is een grote leugen wat je daar vertelt, Orlando, en wie een beetje liegt, liegt altijd en veel. Je zegt dat ze je in het parlement gemarginaliseerd hebben. Het reglement van het Congres bepaalt dat de werkgroepen in het parlement gevromd worden door kamerleden die lid zijn van een politieke partij. Jij hebt de Christen democratische partij verlaten, daarna ARENA, daarna weer de PCN. Je hebt jezelf onafhankelijk verklaard. Het reglement zegt dat een groep van minstens 5 kamerleden die zich afscheuren van een politieke partij wel recht heeft op de administratieve voordelen, d.w.z. kantoor, secretaresse, bode, enz. Maar jij bent alleen, je bent geen vijf.
Wat je wel doet, en ik weet het, je bent een agent die kamerleden omkoopt en dat is strafbaar. De Strafwetgeving, als ik me goed herinner, geeft 10 jaar gevangenis voor het omkopen van functionarissen en kamerleden zijn functionarissen die door het volk gekozen werden. En jij, Orlando, bent een omkoopagent van kamerleden, onbeschaamd.
Dus denk ik, mijn lieve Orlando, dat je een beetje schaamte zou mogen hebben.
AREVALO: Kan ik antwoorden?
NACHO: Ja, natuurlijk
VALIENTE: Don Nacho blijf in aan de telefoon hangen, of…?
NACHO: Ja, ik verzoek je een ogenblik langer aan de telefoon te blijven, asjeblief.
AREVALO: Met alle respect, Mario, je lijkt toch te ver gegaan te zijn met je verklaringen. Want een ding is dat je geïrriteerd bent op mij om wat ik doe en omdat jou partij boos is op mij, maar een ander ding is dat je iets met zoveel zekerheid beweert wat noch jij, noch jou collega’s kamerleden met zekerheid weten. Vraag maar aan de 20 kamerleden die bij jou gebleven zijn of ik hen geld heb aangeboden.
VALIENTE: Omdat jij weet bij wie je toegang kunt hebben. Mij zou je niet durven geld aan te bieden omdat je weet dat ik je de deur wijs. Jij weet tot wie je je kunt richten. Je bent slim, dat kan ik niet ontkennen.
AREVALO: Mario, je herinnert je nog 1 mei, toen we het bestuur van het Congres moesten installeren en jij wilde niet voor Ciro Cruz Zepeda (leider van PCN en gekozen tot voorzitter van het congres) stemmen?. Ik heb je toen opgezocht en we hebben gepraat. Ik heb je toen gezegd dat je een grote vergissing beging want dat dit voor het Congres gevolgen zou hebben. Mijn woorden, Mario, worden daardoor bewezen: Jij was een van de zeven kamerleden die niet voor Ciro Cruz Wilde stemmen.
NACHO: Laten we nu even luisteren naar Mario Valiente
VALIENTE: Asjeblief zeg, kijk, daar gaat de tweede leugen. Man toch, asjeblief, je moet toch een beetje schaamtegevoel hebben…
AREVALO: Neen, jij zou het moeten hebben.
VALIENTE: Neen, neen, neen, en om te beginnen geen jij, noem me “don Mario”, want ik ben niet te koop. Maar, eerlijk, hoe durf je te zeggen dat ik met jou gesproken heb omdat ik niet voor Ciro wilde stemmen? Je hebt een onvoorstelbare verbeelding.
(Hier praten de twee door mekaar)
AREVALO: Jij hebt een kort geheugen…
VALIENTE: Goed, maar de mensen vinden dat niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat het volk zich bewust is van het feit dat er mensen zijn met geld –en we gaan straks duidelijk zeggen waar dat geld vandaan komt- … ik zou nu al kunnen zeggen: aha, het komt van (Hugo) Chávez, het komt van het FMLN, ik weet het niet. Als we zeker zijn zullen we het zeggen. Maar jij bent de omkoop agent die functionarissen omkoopt. Dat is niet aanvaardbaar, hier niet en nergens ter wereld.
AREVALO. Dat ben ik met je eens. Het is onaanvaardbaar en daarom doe ik dat dus niet, Mario, en jij hebt geen enkel bewijs of iemand die jou verteld heeft dat ik dat soort dingen doe.
VALIENTE: Zeker weten heb ik die!
AREVALO: … dat jij het doet.
AREVALO: Ik vraag je de bewijzen aan het Openbaar Ministerie te presenteren.
VALIENTE: Op het geschikte moment.
AREVALO: Mario, stuur de bewijzen naar het Openbaar Ministerie.
VALIENTE: En ik zeg je, als ik me niet vergis, tien jaar gevangenisstraf.
AREVALO: Nee, het kunnen er 20 zijn, maar ga dan toch naar het Openbaar Ministerie zodat je me 20 jaar in de gevangenis ziet zitten. Bewijs het, toon het aan, heb de moed, heb de schaamte, toon de waarheid aan, wees moedig (Valiente betekent in het spaans moedig).
VALIENTE: Don Nacho, ik wil niet dat dit een markt ruzie wordt. Ik heb eenvoudigweg mijn standpunt uiteen gezet en, zoals ik al zei, hij die weinig liegt, liegt veel. Sorry dat ik je publiekelijk ontmaskerd heb, Orlando, maar ja, het is mijn plicht en taak als vertegenwoordiger van het volk. Dank u wel don Nacho.
NACHO: Hartelijk dank voor het bellen en de deur naar het programa staat altijd open om uw versie te verklaren. Het was wel hard wat u zei, stevig.
AREVALO: Maar goed, om te bewijzen dat ik verwijten van Mario verwerp, morgen ga ik zelf naar het Openbaar Ministerie. Ik hoop dat hij ook gaat om te vragen een onderzoek naar mijn daden te beginnen en bewijzen op tafel te leggen. Een ding is, spreken vanuit frustratie, iets helemaal anders is gelijk hebben over wat je zegt. Ik zeg je, Mario, als je echt Valiente (moedig) bent, ik daag je uit, ik nodig je uit, laten we gaan (naar het Openbaar Ministerie) en kijken wie de waarheid vertelt…
NACHO: Ok

Halve doorbraak in Honduras

Er is eindelijk een doorbraak in de crisis, zij het een halve. De onderhandelaars hebben de accoorden getekend. Er komt een nationale regering (samengesteld uit verschillende groepen en partijen). Het enige twijfelachtige punt is nog dat het Congres moet gaan beslissen of de gekozen president, Manuel Zelaya, terug mag komen.
Men verwacht dat de stemming in het Congres zo zou kunnen verlopen:
- Liberale partij: 62 kamerleden. Dat is de partij van zowel Zelaya (gekozen president) als Micheletti (de facto president). De partij is verdeeld en zal ook verdeeld stemmen. Sommigen voor terugkeer van Zelaya, anderen tegen.
- Nationale partij: 55 kamerleden. Hun kandidaat Profirio Lobo staat voorop in enquêtes voor de verkiezingen van 29 november, dus het komt hun goed uit als die verkiezingen ook internationaal erkend worden. De meerderheid van die stemmen gaat waarschijnlijk ten voordele van Zelaya, hoewel Zelaya van hun grote rivaliserende partij is.
- Partij van de Democratische Vereniging (Partido de Unficiación Democrática): 6 kamerleden. Die partij is voor Zelaya
- Christen Democraten: 3 kameleden, die gealliëerd zijn aan Micheletti
- Partij voor de Vernieuwing en sociela democratische eenheid (Partido Inovación y Unidad Demócrata): 2 kamerleden. Erg conservatieve partij met verdeelde steun.
Hoewel het Congres Micheletti benoemde als de facto president, gelooft Zelaya dat hij de meerderheid van de 128 stemmen haalt.
De stemming moet vóór donderdag 5 november gebeuren. Dus nog even afwachten.
Volgende week geen nieuws, dan zit ik weer in Honduras (met Zelaya als President?)