Kerstboodschap uit Egypte: de kans dat de Vredesmars Gaza binnen mag wordt kleiner.

Blog

Kerstboodschap uit Egypte: de kans dat de Vredesmars Gaza binnen mag wordt kleiner.

Kerstboodschap uit Egypte: de kans dat de Vredesmars Gaza binnen mag wordt kleiner.
Kerstboodschap uit Egypte: de kans dat de Vredesmars Gaza binnen mag wordt kleiner.

Toen Egypte besliste om de vredesmars niet toe te laten om naar Gaza gaan, schreven velen reacties om hen tot andere gedachten te brengen. De antwoorden wijzen niet in de richting van een positieve evolutie. Maar iedereen blijft hopen. Kunnen de overheden zich blijven verzetten tegen burgers die vragen om vrede?

Belgische vredesactivisten en hun achterban schreven naar de Belgische ambassade in Egypte en de Egyptische ambassade in België.

Standpunt van de Belgische ambassade in Cairo.

Velen hoopten dat de Belgische ambassade minstens begrip zou opbrengen voor de standpunten van vredelievende onderdanen. Velen van hen zijn leden van erkende Belgische ngo’s.

De ambassade verwijst in hun antwoord naar de instabiele situatie en het standpunt van de Egyptische overheid. Zij raden aan om de reis te annuleren.

Hieronder hun standaardantwoord:
“Ik heb uw e-mail betreffende de Vredesmars naar Gaza goed ontvangen. België deelt uw bezorgdheid om het lot van de bevolking van Gaza, en pleit in haar internationale contacten steeds voor de dringende opening van de grensovergangen met Gaza voor humanitaire hulp, commerciële goederen en personen.
 De veiligheidssituatie op de grens tussen Egypte en Gaza en in Gaza zelf is echter zeer instabiel. Daarom raadt de FOD Buitenlandse Zaken in haar reisadvies (http://www.diplomatie.be/nl/travel/countrydetail.asp?COUNTRYNAMENL=ISRAEL%20EN%20DE%20PALESTIJNSE%20GEBIEDEN) sinds geruime tijd elke reis naar Gaza af. De Egyptische autoriteiten verwijzen eveneens naar deze veiligheidssituatie in hun communiqué over het verbod op de Vrijheidsmars. De Egyptische autoriteiten nemen zich voor streng op te treden tegen eenieder die dit verbod naast zich neerlegt of enige andere politieke activiteit onderneemt.
Ik raad u dan ook aan uw reisplannen in verband met deze Mars te annuleren.”

Op de website van de FOD met reisadvies voegden ze in vette druk een bericht toe :
 Gaza : Alle reizen worden afgeraden. De Egyptische overheid heeft de Vredesmars naar Gaza, die gepland werd vanaf 27/12/09 vanuit Egypte, verboden. Tegelijk werd aangekondigd dat streng zal worden optreden tegen personen die zich niet aan dit verbod houden en/of andere politieke acties plannen in Egypte. Landgenoten die van plan waren zich voor deelname aan dit evenement naar Egypte te begeven, wordt dan ook aangeraden hun reis af te lasten.”

Sommige schrijvers trachtten in te spelen op deze standaardargumentatie. Zij schreven o.a. dat de missie omwille van die instabiele situatie uiterst goed voorbereid was en dat zij eigenlijk valt onder de “humanitaire hulp”. Ook deze mails bleven hetzelfde standaardantwoord genereren.

Standpunt van de Egyptische ambassade.

De Egyptische ambassade verwijst in haar antwoord naar het chaotische karakter van de aanvragen. Sommige deelnemende organisaties zouden zich niet houden aan de instructies van  de Egyptische overheid.
Anderzijds verwijst zij naar het politieke karakter van de Mars. Ook in het communiqué blijkt angst voor politieke actie (zie tekst overgenomen  op de website van de FOD).

Enkele bedenkingen:

  1. Coördinatie. Het is inderdaad een heel grote internationale groep. Organisator CODEPINK is zelf een organisatie uit de Verenigde Staten, maar zij trachtte alles te coördineren in een internationaal team. In dat team zat ook een afgevaardigde van ABP (Association Belgo-Palestinienne) als vertegenwoordiger van België. (In een volgende blog misschien iets meer over deelnemende organisaties).
    Dit team nam al enkele maanden geleden contact op met de Egyptische regering en hield zich aan de daar gemaakte afspraken. Ze sloten de inschrijvingen af in november. Ze gaven hun deelnemers duidelijke instructies om in de groep te reizen en geen solo-acties te ondernemen. Ze zorgden voor gemeenschappelijke overnachtingsplaatsen en bussen. Ze overhandigden de paspoortgegevens van alle deelnemers aan Egypte.

  2. Politiek.  Niemand kan ontkennen dat de mars een politiek karakter heeft. Het gaat over een volk dat al jaren leeft onder bezetting en over oorlogsslachtoffers die geen kans krijgen tot wederopbouw.  Deze noodsituatie vraagt een politieke oplossing. 
    De blijkbaar gevreesde “politieke manifestatie” is echter een Mars die vraagt om een vredevolle oplossing. De activisten  verwijzen naar principes die terug te vinden zijn in het internationaal humanitair recht en de VN-resoluties. Ik zou dat geen onaanvaardbare politieke strekking durven noemen.

  3. Politieke acties in Egypte? Het gaat om een Mars in Gaza, in overleg met de plaatselijke authoriteit. De organisatoren beloofden geen acties te ondernemen in Egypte. Men vroeg alleen de toelating om vreedzaam in bussen tot aan Rafah te rijden en daar gecontroleerd de grens te oversteken.
    Vanwaar dan de waarschuwing dat politieke acties op Egyptisch grondgebied zullen gestraft worden? Omdat Egypte weet dat ze met vuur spelen: als je licht ontvlambare mensen met harde hand verbiedt vreedzaam te zijn, riskeer je reacties.

En nu?

De mensen die ik in ABP ontmoette zijn niet van plan zich tot agressie te laten opzwepen.  Hun boodschap was van meet af aan: wij zijn vredesactivisten die vragen om een vreedzame oplossing. Wij laten ons niet provoceren. Ik hoop dat ze daarin slagen.

Ondertussen blijft men proberen:
- CODEPINK onderhandelt in Egypte,
- mensen over heel de wereld schrijven naar politieke verantwoordelijken.

Alle beetjes kunnen helpen.