Kinderrechten (nog) geen prioriteit voor Europa

Kinderrechten (nog) geen prioriteit voor Europa

Marieke Van Cauwenberghe

09 september 2010

Antwerpen is van 8 tot en met 10 september gaststad voor de expertenconferentie ‘Europe de l’Enfance’. Als Europees voorzitter wil België meer aandacht besteden aan kinderenrechten. De slotconclusies vormen mee de basis voor een Europese verklaring over kinder – en jeugdrechten dit najaar.

Dankzij het voorzitterschap mogen de Belgische Ministers tot 31 december 2010 de thematische ministerraden van de Europese Unie leiden. Op deze manier krijgen ze een kans om eigen accenten te leggen in het Europees beleid. Eén van de prioriteiten is het beter afstemmen van de agenda’s wat betreft het kinder –en jeugdbeleid in Europa. Onder leiding van België komt dit onderwerp nu voor de eerste keer op de formele  agenda van de Europese Raad Jeugd.

Geen samenwerking

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben het internationale Kinderrechtenverdrag ondertekend en ze moeten dus verantwoording afleggen tegenover de Verenigde Naties. Binnen de Europese Unie daarentegen is er over dit thema nauwelijks samenwerking tussen de lidstaten. Uit de conferentie moet blijken waar de overeenkomsten liggen en hoe er meer samenhang kan worden gerealiseerd in de toekomst.
Joost Van Haelst houdt sinds 1997 toezicht op de kwaliteit van het beleid van de Vlaamse regering wat betreft kinderrechten. Hij kijkt positief aan tegen de conferentie: “De lidstaten hebben zich voordien al positief uitgelaten over dit initiatief, ik verwacht dus dat er veel interesse zal zijn.” De conferentie wil enerzijds een aanzet vormen voor een nieuwe kijk op het kinder –en jeugdbeleid, anderzijds is het een manier om deskundigen met elkaar in contact te brengen.

Niet dwingend

“Er zijn in de Europese Unie nog wel schrijnende overtredingen van de kinderrechten, denk maar aan de situatie van niet-begeleide minderjarigen of zigeunerkinderen zowel hier als elders in Europa,” Kan er dan geen bindende resolutie worden bereikt over de kinderrechten? “Jeugdzaken zijn bevoegdheden die niet meteen dwingend zijn,” reageert Van Haelst, “De Europese Unie is niet bevoegd om maatregelen op te leggen aan de lidstaten, maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt.” Het is positief dat de lidstaten van de Europese Unie zich bereidwillig tonen om te debatteren over de rechten van kinderen en jongeren, een correcte naleving van de afspraken blijft afwachten.

Minister van kinderrechten

Pascal Smet, coördinerend minister van kinderrechten, beklemtoonde in zijn speech dat er binnen de kinderrechten geen hiërarchie bestaat. “Alle rechten zijn even belangrijk, maar de inspanningen voor een Europees kinder –en jeugdbeleid moeten vooral de meest benadeelde jongeren bereiken.” Volgens de minister geven de experten en ngo’s een stem aan de kinderen, daarom moet de impact van hun beslissingen op de leefwereld van kinderen steeds worden erkend. In eigen land krijgt de minister intussen kritiek over de leefsituatie van minderjarigen in de gevangenis van Tongeren.
© 2010 – StampMedia – Marieke Van Cauwenberghe