Houden van Kinshasa, maar...

Blog

Houden van Kinshasa, maar...

Houden van Kinshasa, maar...
Houden van Kinshasa, maar...

Een scherpzinnig denker merkte ooit op dat alle ongeluk in de wereld voortkomt uit het onvermogen van de mens om rustig binnenshuis te blijven. Enkele jaren voordien schreef een minstens even opmerkzaam auteur dat de wereld een toneelpodium is, en wij, mannen en vrouwen, niet meer of minder dan acteurs.

Toch bezondigt eenieder zich wel eens aan de illusie dat hij de spelleiding in handen kan nemen.

Sommigen gaan dan de kamer uit en trachten de wereld te verbeteren, met alle gevolgen van dien voor het verdere verloop van de handelingen in die wereld. In de poëzie daarentegen valt de schade meestal nog te overzien.

Geen haalbaarheidsstudie

Jij bent hij die Kinshasa bevolkt. Je komt op

en hebt een stofzuiger met twee standen, de ene

dient voor klinisch zuigen en functioneert

zoals men van dit tuig verwacht.

De andere is de uitknop en wordt

af en toe

ingeschakeld: bij het signalement

van een dwergpelikaan, een koloniale

façade of een strookje botanisch décor. Jij

bent het die de reinheid bebouwt met pleinen

uit Warschau en Brussel, met Milanese

lusterzalen en hot spots recht vanop

de rive gauche.

Er zijn promenades waar ’s avonds

de ijlste beloftes verrukkelijk geuren,

je speelt met de kans op een leven

onder de vogels. Livreiknopen

lichten op in de aanmerende reus.

Je verbouwt deze XL-nederzetting

tot jouw stad aan de stroom

van inkt.

Ok, bloed vloeit sneller, dauw druppelt helder.

div .broodtekst { font-size:19px; }