Kletsen om de Europese oren: “Extreem beleid produceert extreme reacties”

Blog

Kletsen om de Europese oren: “Extreem beleid produceert extreme reacties”

Kletsen om de Europese oren: “Extreem beleid produceert extreme reacties”
Kletsen om de Europese oren: “Extreem beleid produceert extreme reacties”

De conferentie is deze ochtend formeel gestart met de plenaire openingszitting.   Dan is het altijd uitkijken naar de openingsspeech van Juan Somavia, de charismatische (ontslagnemende) directeur-generaal. Die niet naliet de verwachtingen weer geheel in te lossen, met een scherpe uithaal naar Europa. Twee uur later kwamen de nieuwe neoliberale Europese oekazes  voor het budgettaire en sociaal-economische beleid van de Lidstaten uit.  Waaronder voor België een nieuwe aanval op ons stelsel van sociale dialoog.

De Internationale Arbeidsconferentie is deze ochtend formeel gestart met de plenaire openingszitting.   Dan is het altijd uitkijken naar de openingsspeech van Juan Somavia, de charismatische (ontslagnemende) directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie.   Die niet naliet de verwachtingen weer geheel in te lossen, met een scherpe uithaal naar Europa.  De wereld op zijn kop. Want de IAO wordt toch veel bekeken als hefboom om normen en waarden die in Europa gemeengoed zijn, uit te dragen naar het Zuiden, het Oosten en halsstarrige Angelsaksische landen.  Vandaag heeft de IAO alle moeite om Europa bij te les te houden .

Ik voel me daarom verplicht om een paar woorden over de eurozone te zeggen, begon Somavia, wat het beleid dat daar wordt gevolgd acht de IAO “extreem verontrustend”.    Waarna hij een paar stevige lappen uitdeelde. Het eenzijdige besparingsbeleid leidt alleen maar tot economische stagnatie, banenverlies, verzwakte bescherming en torenhoge menselijke kosten. En ondermijnt de sociale waarden waarin Europa pionierde.   Erger, vervolgde Somavia, met de afbouw van de overheidsschuld, is Europa een sociale schuld aan het opbouwen, die ook zal moeten worden afbetaald.  De zwaarst getroffen Europese landen die aan voorwaarden worden onderworpen, beginnen de kernwaarden van de IAO, waarin Europa ooit een leider was, af te vallen. In het bijzonder de cultuur van sociale dialoog, nochtans het fundament voor de naoorlogse reconstructie van Europa.  En dan als toemaatje een zware waarschuwing: enkel vertrouwen geven aan de financiële operatoren en inmiddels het vertrouwen van het volk verliezen, versterkt niet enkel de neerwaartse economische spiraal, maar effent ook de weg naar extreme oplossingen waarvan ik zeker ben dat Europese democraten ze niet willen herbeleven.  “Extreem beleid produceert extreme reacties”.

Twee uur later kwamen de nieuwe neoliberale Europese oekazes  voor het budgettaire en sociaal-economische beleid van de Lidstaten uit.  Waaronder voor België een nieuwe aanval op ons stelsel van sociale dialoog.

Chris Serroyen

De volledige toespraak van Juan Somavia: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_181894/lang–en/index.htm