Kloof tussen rijk en arm wordt breder in VS

Kloof tussen rijk en arm wordt breder in VS

Adrianne Appel

12 juli 2010

Veel werknemers in de VS voelen de crisis, maar nogal wat veelverdieners doen het net heel goed. Als groep komen ze nog rijker uit de crisis. De aanwas van hun vermogen helpt de groeiende armoede in de VS te verbergen.

De dollarmiljonairs in de VS en Canada zagen hun gezamenlijke vermogen in 2009 aangroeien met 15 procent. Dat staat in een nieuw rapport van de Boston Consulting Group. De VS tellen ongeveer 4,7 miljoen mensen met een vermogen van een miljoen of meer.
Aan de andere kant van het economisch spectrum hebben meer dan vijftien miljoen mensen in de VS geen werk. De voorbije recessie deed twee miljoen mensen hun baan verliezen. Nog eens acht miljoen mensen moeten deeltijds werken en kunnen daardoor ook moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. In het totaal zijn zowat 39 miljoen Amerikanen chronisch arm, wat onder meer inhoudt dat ze onvoldoende te eten hebben, zegt de Amerikaanse regering.

Lange crisis

“De werkgelegenheidscrisis is zo catastrofaal dat als het parlement niet iets onderneemt op de schaal van de New Deal, miljoenen Amerikanen geconfronteerd zullen worden extreme lange periodes van werkloosheid, en dat nog jarenlang”, zegt Lawrence Mishel, de voorzitter van het Economic Policy Institute, een denktank in Washington.
Het contrast met de extreem rijke Amerikanen, goed voor dertig miljoen dollar en meer, is groot. Zij laten het net weer breed hangen. Vorig jaar gaven ze meer geld uit aan dure auto’s, jachten en privévliegtuigen dan in 2008, becijferden de consultants Merrill Lynch-Capgemini. Ze kochten ook kunst, juwelen, edelstenen en antiek, voorwerpen die vaak over de jaren nog in waarde stijgen en hun bezitters dus nog rijker maken.
Zelfs de duik van de aandelenmarkten deed veel rijke Amerikanen geen pijn. Goede beleggers profiteren ook van dalende koersen, en inmiddels hebben de gemiddelde koersen zich hersteld. “De mensen aan de top hebben een buffer”, zegt Mike Lapham, de directeur van Responsible Wealth (Verantwoordelijke Rijkdom), een project van een niet-gouvernementele organisatie in Boston. “Misschien werd hun aandelenportefeuille geraakt, maar ze hebben nog altijd banen en huizen. En ze kunnen hun verliezen aftrekken van hun belastingen. Voor arme mensen die hun baan verloren daarentegen zal het jaren duren om weer op het niveau van voor de crisis te komen.”

Werkloosheid

In de VS zit nu 9,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat cijfer loopt op tot 15,5 procent onder zwarten en 12,4 procent onder Latino’s. Het Begrotingsbureau van het Amerikaanse parlement gaat ervan uit dat het werkloosheidscijfer in 2011 rond de 9,5 procent zal blijven schommelen. In juni werden er in de VS maar 83.000 banen gecreëerd, veel minder dan de 150.000 nieuwe arbeidsplaatsen die nodig zijn om de werkgelegenheid weer robuust te doen toenemen.
Veel gezinnen leven van de karige wekelijkse werkloosheidsuitkering die hun deelstaat hen 26 weken lang uitbetaalt en de federale overheid nog eens 73 weken. Voor een eerste groep van slachtoffers van de recessie waren beide termijnen afgelopen op 1 juli. Zowat een miljoen Amerikaanse werklozen krijgen helemaal geen uitkering meer.
Het Amerikaanse parlement overweegt om de federale steun met twintig weken te verlengen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde dat goed, maar de Senaat hield de maatregel voorlopig tegen.
De werkloosheid jaagt ook de gedwongen verkoop van huizen aan door eigenaars die hun lening niet meer kunnen aflossen. Een en ander maakt het volgens veel economen aannemelijk dat de VS nog voor lange tijd met een kwakkelende economie opgezadeld zullen zitten, al is de recessie officieel voorbij.