"Laat onze biodiversiteit niet vliegen"

"Laat onze biodiversiteit niet vliegen"

"Laat onze biodiversiteit niet vliegen"
"Laat onze biodiversiteit niet vliegen"

Youpec/Alma De Walsche

05 juli 2010

Deze middag hebben 150 jongeren uit 35 verschillende Europese landen aan de Europese commissaris voor Milieu Janez Potočnik elk een ballon overhandigd. De jonge Europeanen vragen een sterker en ambitieuzer Europees biodiversiteitsbeleid.

De jongeren zijn al een hele week bijeen op YouPEC: European Youth Perspective Conference, die doorging in Geel. Die stond dit keer in het teken van de wereldwijde biodiversiteit.  2010 is niet alleen mondiaal uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit, het is ook het jaar van de Countdown 2010 –doelstelling, de belofte om het hallucinant tempo van biodiversiteitsverlies terug te schroeven tegen … 2010. De YouPEC had onder meer tot doel de EU-commissaris voor Milieu aan die doelstelling en aan de komende VN-conferentie, onder Belgisch EU-voorzitterschap, te herinneren.

Europese actie gevraagd

De ballonnen symboliseren de biodiversiteit die Europa rijk is. Met een ludieke actie waarbij ze verhinderden dat de ballonnen gingen vliegen, symboliseerden ze hun bezorgdheid voor de versnelde achteruitgang van biodiversiteit. Vervolgens riepen ze commissaris Potocnik op om Europese soorten en leefgebieden te herstellen en beschermen.
Omdat het nu al vaststaat dat het biodiversiteitsverlies niet gestopt is, roepen de 150 deelnemers in deze verklaring de Europese beleidsmakers op om tot dringende actie over te gaan. Ze zijn ervan overtuigd dat ze een waardevolle inspiratie kunnen bieden voor de opmaak van een ambitieus en sterker  Europees biodiversiteitsbeleid. België heeft volgens hen unieke kansen om als voorzitter van de Europese Unie biodiversiteit hoog op de internationale agenda te plaatsen.

De verklaring

“Hoewel wij de beslissingen vandaag niet nemen, zullen we wel met de gevolgen ervan leven. Het gaat om onze toekomst: biodiversiteit is als het ware onze levensverzekering. Een verdere achteruitgang van de biodiversiteit is ontzettend bedreigend voor de levenskwaliteit en de gezondheid van mens en dier. Biodiversiteitsverlies leidt ondermeer tot lagere productiviteit van de landbouw, onzuiver water en meer natuurrampen,” aldus de YouPEC deelnemers. Daarom pleiten zij voor een ambitieus biodiversiteitsbeleid. Europa levert goed werk, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.

Vijf prioriteiten

De Europese jeugd schuift 5 prioriteiten en aanbevelingen voor Europa naar voor:
- Een voortrekkersrol van Europa inzake biodiversiteit op de VN-conferentie over biodiversiteit, eind oktober in het Japanse Nagoya
- De integratie van biodiversiteit in andere beleidsdomeinen
- Meer financiële middelen voor biodiversiteitsbescherming en  -herstel
- Implementatie van Europese richtlijnen in de nationale lidstaten
- Bewustmaking bij het grote publiek van het belang van biodiversiteit