Lucht- en scheepvaart: twee olifanten op COP21

Blog

Lucht- en scheepvaart: twee olifanten op COP21

Lucht- en scheepvaart: twee olifanten op COP21
Lucht- en scheepvaart: twee olifanten op COP21

De lucht- en scheepvaartindustrie maken deel uit van de 10 grootste vervuilers ter wereld. Toch glippen zij door de mazen van het net als het over emissiereductiedoelstellingen gaat. Transport & Environment zet daarom de ludieke actie 'Elephants in the room' op. Verkleed als olifanten delen Gaspard Granger en zijn collega's informatie uit over the elephants in the room op COP21: de lucht- en de scheepvaart.

Luchtvaart is verantwoordelijk voor maar liefst 5% van de uitstoot van broeikasgassen. Scheepvaart voor bijna 3%. De missie van Transport & Environmentis om een vervoersbeleid op basis van de principes van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het vervoersbeleid moet de schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid minimaliseren en de energie efficiëntie maximaliseren.

Deze sectoren zijn cruciaal voor onze mondiale economie, maar ze moeten groeien op een manier die niet ten koste is van de planeet en de meest kwetsbare statenGaspard Granger, Transport & Environment

‘Deze sectoren zijn cruciaal voor onze mondiale economie, maar ze moeten groeien op een manier die niet ten koste is van de planeet en de meest kwetsbare staten.’, vindt Granger.

De scheepvaartindustrie beweert een klimaat-neutrale groei te leveren, maar volgens de derde IMO GHG Study is de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartindustrie tot 70 % gestegen sinds 1990. In 2050 wordt een stijging van 50 tot 250% verwacht.

Volgens de luchtvaartindustrie zijn er maatregelen genomen om de uitstoot in 2050 met 50% te verminderen tegenover 2005. Toch weigert de industrie elke inspanning om dit doel operationeel te maken. Daarnaast verwerpt ze elke verplichting om de ambities te verhogen in de overeenkomst van Parijs.

De luchtvaartindustrie houdt vol dat ze een steeds hogere efficiëntiewinst bereikt. Volgens het verslag van de ICCT uit 2015 is dat echter niet zo. De luchtvaart zou ruim 12 jaar achter staan op de efficiëntiedoelstellingen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). De sector is dus nog steeds niet gebonden aan efficiëntiestandaarden. Daarbovenop riskeren de standaarden die momenteel worden ontwikkeld door de ICAO weinig of geen effect te hebben op de CO2-uitstoot van nieuwe vliegtuigen. ‘Er is weinig transparantie op dit gebied. De ICAO weigert om de huidige stand van de globale efficiëntiewinsten onthullen.’

Als er in het akkoord van Parijs geen emissiereductieverplichtingen voor lucht- en scheepvaart worden opgesteld is het onmogelijk om de temperatuurstijging tot 2°C te beperken. Daarom vraagt Transport & Environment alle aanwezige landen op COP21 om erop aan te dringen dat International Civil Aviation Organisation (ICAO) en International Maritime Organisation (IMO) realistische reductiedoelstellingen verwoorden en maatregelen formuleren om deze uit te voeren.

Les Six de Paris zijn jonge journalisten die de Klimaattop volgen. Ze hebben speciaal aandacht voor andere jongeren en stemmen uit het Zuiden. Dat doen ze met de steun van 11.11.11.
Tekst Helena Cazaerck