Marokkaanse jongeren pleiten voor meer ouderlijk gezag

Blog

Marokkaanse jongeren pleiten voor meer ouderlijk gezag

Uit een onderzoek onder 800 jonge Nederlandse Marokkanen blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagden vindt dat het Nederlandse rechtssysteem niet streng genoeg optreedt tegen criminele leeftijdsgenoten. Ouders moeten terug hun gezag laten gelden, menen ze ook.

Maar tegelijk heeft meer dan 60% van de ondervraagde jongeren ook geen vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met moeilijk handelbare generatiegenoten. Dat blijkt uit een enquête van het jongerenpanel Top-x, in samenwerking met de site Maroc.nl.

Het onderzoek leverde nog heel wat andere cijfers op. Ongeveer 80% van de Marokkaanse jongeren voelt zich thuis in Nederland. Bijna evenveel geïnterviewden vindt wel dat de media teveel aandacht besteden aan de groep Marokkaans-Nederlandse jongeren als het om criminele feiten gaat, en zouden graag hebben dat er minder afgegaan wordt op achtergrond en herkomst.

Gezinscoaches

Op de vraag waarom een deel van de Marokkaanse jeugd ontspoort, staan de antwoorden ‘de machocultuur’ en ‘Marokkaanse jongeren krijgen minder kansen’ met stip bovenaan. Mogelijke initiatieven die hierop inspelen, is het aanstellen van straat- en gezinscoaches. Tussen de 50 en de 70% vindt dat een goed idee. Ingrijpen in de thuissituatie en het ouderlijk gezag herstellen, valt nog het meest in de smaak.

Probleemjongeren terug naar Marokko sturen als oplossing is daarentegen een slecht idee, vindt meer dan de helft van de ondervraagden.