Meegesleurd in de val

Blog

Meegesleurd in de val

Meegesleurd in de val
Meegesleurd in de val

Desalegn heeft veel kuren. Wanneer er broodcoupons of iets anders uitgedeeld wordt, is hij van de partij. Maar wanneer we een boysmeeting hebben of afspraken willen maken in de bureau is hij gaan vliegen. Hij neemt het niet nauw met op tijd komen en lapt verschillende regels aan zijn laars. Meer dan een nacht sliep hij niet in de shelter. Maar het ergste is dat hij de jongsten in de shelter meesleurt in zijn ongewenst gedrag.

Onvermijdelijk werd op de staffmeeting besloten dat Desalegn zijn boeltje moest pakken. Yenege Tesfa en haar partners zijn namelijk van mening dat we voorrang moeten geven aan kinderen die gemotiveerd zijn iets te maken van hun leven en zich positief inzetten. Er zijn immers veel te veel kinderen op de straat die dat maar al te graag willen maar  de kans niet krijgen.
We gaven Desalegn een week opdat hij voldoende tijd had een nieuwe slaapplek te vinden. Wanneer Nigisti en Kassahun hem het nieuws vertelden, lachte Desalegn hen vierkant uit: “Waarom denk je dat ik het vaak vertik hier te slapen, ik heb al lang iets anders….” Die extra week was dus duidelijk overbodig.
Jammerlijk is onze leperd zo onfair om de gevolgen van zijn gedrag niet alleen te dragen. Hij maakt Adeno, zijn leeftijdsgenoot en makker uit de shelter, wijs dat hij ook ontslagen is. Tot overmaat van de ramp gelooft Adeno hem, neemt zijn schrale bezittingen en verlaat de shelter zonder eenmaal te vragen aan iemand van Yenege Tesfa hoe of waarom. Samen met Desalegn zien we hem voorlopig niet terug.
Nu in alle eerlijkheid, Adeno was de braafste niet. In feite had hij nog maar vrij recentelijk een nieuwe kans gekregen om weer in de shelter te komen wonen. Meer dan eens moest hij op het matje komen: rommelen in de vuilbakken, afwezig tijdens de Engelse les maar wel klaar om achteraf mee te eten in het restaurant,… Maar we geloofden dat we hem met wat extra inspanningen waarschijnlijk terug op het juiste pad konden krijgen.
Als we dit incident bespreken, vinden Nigisti en Kassahun toch dat Adeno hier zelf ook verantwoordelijkheid in draagt. Hij had naar de bureau moeten komen om het verhaal te dubbelchecken of vragen wat er misliep. Bovendien vonden zijn sporadisch spijbelgedrag een slecht voorteken. Lea echter betreurt een beetje dat ons niet meer tijd gegund is om de uitdaging met Adeno verder aan te gaan. In vorig werk hebben we immers al vaker met ‘stoutere’ gasten gewerkt. Vaak met succes.
Toch moeten we Nigisti’s en Kassahun’s besluit aanvaarden. Zij moeten verder met de shelter, de jongens en Yenege Tesfa. Het is en blijft (hun) lokale NGO. Al kan je misschien begrijpen dat ‘aanvaarden’ voor ons niet altijd even eenvoudig is.