Mexico werkt aan grote wet tegen klimaatwijziging

Mexico werkt aan grote wet tegen klimaatwijziging

Emilio Godoy

23 juli 2010

Mexico, dat over vier maanden een nieuwe VN-klimaattop ontvangt, werkt aan een alles omvattende wet om de klimaatwijziging af te remmen. Mexico is een van de grootste vervuilers van Latijns-Amerika. Greenpeace vindt dat het wetsvoorstel niet ver genoeg gaat.

Het voorstel voor een Algemene Wet over de Klimaatwijziging komt van de conservatieve senator Alberto Cárdenas, lid van de regerende Nationale Actiepartij en voormalig minister van Landbouw (2006-2009). De wet wil 34 andere wetteksten aanpassen.

Als het voorstel erdoor komt, moet de 32 deelstaten programma’s tegen de klimaatwijziging aannemen. Nu bestaat dit soort programma’s enkel in de hoofdstad, in de zuidoostelijke deelstaat Veracruz en in de noordoostelijke deelstaat Nuevo León.

Het voorstel voorziet onder meer in de oprichting van een milieufonds, een nationaal informatiesysteem over de klimaatwijziging, een uitstootregister en een CO2-markt, vergelijkbaar met de emissiehandel die door het Kyotoprotocol is mogelijk gemaakt.

Klimaattop

Het wetsvoorstel krijgt meer aandacht dan anders want van 29 november tot 10 december vindt in het zuidoostelijke Cancún de VN-klimaattop plaats, de opvolger van de volgens velen mislukte klimaattop in Kopenhagen eind vorig jaar.

Mexico bekleedt de dertiende plaats op de lijst van landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen, met 715 miljoen ton CO2 (1,5 procent van het wereldtotaal). In Latijns-Amerika doet alleen Brazilië slechter. 93 procent van de geproduceerde energie in Mexico komt uit fossiele brandstoffen zoals petroleum.

Droogte

Mexico ondervond zelf welke impact de klimaatwijziging kan hebben, onder meer via de droogte die het grootste deel van het land vorig jaar trof, en ook via de storm Alex, die begin deze maand zwaar uithaalde in de deelstaten Tamaulipas, Nuevo León en Coahuila.

Op de VN-top in Kopenhagen stelde Mexico voor zijn CO2-uitstoot te verminderen met 30 procent tegen 2020 en 50 procent tegen 2050 (in vergelijking met 2000).

Verzilveren

“Er zijn alleen plannen van de regering. Als land moet het veel verder gaan”, zegt Gustavo Ampugnani van Greenpeace Mexico. “Dit jaar is een sleuteljaar, want men kan nu verzilveren dat Mexico gastheer is van de klimaattop.”

Volgens Greenpeace biedt het voorstel-Cardenas slechts gedeeltelijke oplossingen en maakt het ook kernenergie nog mogelijk. Bovendien bevat het geen duidelijke begrotingen waarmee de federale, staats- en lokale overheden de doelstellingen kunnen halen.