Moeder woud en haar kinderen

Moeder woud en haar kinderen

Rut Reynaerts

01 september 2001

Guatemala is een mooi land met schitterende natuurgebieden, maar het is ook een land dat zich door buitenlandse bedrijven van zijn natuurlijke rijkdommen -fruit, hout en petroleum-laat beroven. Met instemming van de overheid en het leger worden de bossen gekapt, het water vervuild en de biodiversiteit aangetast. Van het oorspronkelijke woud -Madre Selva- schiet niet veel meer over en het voortbestaan van de beschermde natuurgebieden is bedreigd.

Ver van de weelde van het moederwoud, in de smog van de hoofdstad en omgeven door het getoeter van bussen en auto’s, bevindt zich het hoofdkwartier van het Colectivo Madre Selva. De organisatie omschrijft zichzelf als de enige echt ecologische groep in Guatemala die op politiek niveau weerwerk wil en kan bieden tegen de milieuverwoestingen. Magali en Carlos, de woordvoerders van de groep, staan me graag te woord. Magali met stijgende verontwaardigdiging en Carlos vrolijk uitleggend waar die woede vandaan komt.

‘Degelijk onderbouwde ecologie staat in Guatemala nog steeds in zijn kinderschoenen en van een gecoördineerde visie is geen sprake’, zeggen Magali en Carlos. De milieuproblemen worden echter prangend en dus moet ook de nationale politiek zich er zo nu en dan mee bezighouden. Vooral watervervuiling en vuilnisverwerking halen de koppen in de kranten. ‘Er zijn wel lokale natuurgroepen, maar vaak bestaan die uit ingenieurs of wetenschappers die de subsidies investeren in duur materiaal en studies. Zelden komt de verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking terecht. Die lokale organisaties hebben beperkte doelstellingen en buigen zich al vlug naar de wil van de machthebbers.’ Het politieke wereldje, de machthebbers, het beleid: Carlos en Magali hebben er geen hoge dunk van.

Veel hoop op beterschap ziet het Colectivo Madre Selva niet. Na decennia van repressie zit de schrik er bij de bevolking diep in. ‘De Guatemalanen zijn behoorlijk onverschillig op vlak van politiek en ecologie’, zeggen de woordvoerders. Zelf proberen ze toch de waarheid ter sprake te brengen en wijzen ze het beleid op zijn verantwoordelijkheden. Concreet zorgen ze voor een wekelijkse opiniebijdrage in de nationale krant en krijgen ze zendtijd op enkele radiozenders. Toch vinden ze dat het vaak lijkt op het werk van enkele zonderlingen die roepen in de woestijn. Omwille van de beperkte middelen focust het Colectivo Madre Selva vooral op het behoud van de beschermde natuurgebieden. Hierin hebben ze alvast wettelijk gezien het gelijk aan hun kant. De twee rechtszaken die Madre Selva heeft aangespannen bij de Guatemalaanse rechtsinstanties voor de bescherming van het natuurgebied La laguna del Tigre in de Petén zijn echter niet voor onderzoek vatbaar verklaard. ’ De petroleumontginning is een machtig beest’, flapt Magali eruit. ‘We geven echter niet op’, voegt Carlos eraan toe. ‘We proberen het nu hoger, bij het Interamerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.’