Moedersterfte in Afrika nog steeds torenhoog

Nieuws

Moedersterfte in Afrika nog steeds torenhoog

Moedersterfte in Afrika nog steeds torenhoog
Moedersterfte in Afrika nog steeds torenhoog

Blain Biset

30 januari 2013

Elke dag sterven 452 vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara door complicaties bij een zwangerschap. Dat zijn meer dan 18 vrouwen, elk uur.

Inspanningen om de moedersterfte terug te dringen werden onder meer gedaan in 2009 toen de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties CARMMA lanceerden, de Campagne voor de versnelde afbouw van moedersterfte in Afrika. Hiermee moest Afrika ook sneller de vijfde millenniumdoelstelling (MDG) bereiken: het verminderen van de moedersterfte met driekwart en de universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg garanderen tegen 2015.

Tot nu toe kon de regio een gemiddelde afname van de moedersterfte optekenen van 41 procent. Een positieve evolutie, maar nog niet voldoende om de doelstelling tegen 2015 te kunnen halen.

Honderd keer meer kans

Een recente studie van het medische tijdschrift The Lancet heeft aangetoond dat een vrouw in Afrika ten zuiden van de Sahara nog steeds honderd keer meer kans heeft om te sterven aan een aandoening die gerelateerd is aan haar zwagerschap of bevalling dan een vrouw in een rijk land.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat acht van de tien landen met het hoogste aantal gevallen van moedersterfte in Afrika liggen. Nigeria en de Democratische Republiek Congo, prijken bovenaan de lijst. Een gebrek aan gezinsplanning en het veelvuldig voorkomen van kindhuwelijken behoren tot de oorzaken.

Van alle moedersterfte in de wereld, komt 57 voor in Afrika. Daarmee heeft het continent de hoogste moedersterfte.

Ernstige bloedingen na de bevalling, infecties, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en onveilige abortus zijn de meest voorkomende complicaties die tot de dood leiden of moeder en kind met een levenslange handicap opzadelen.

Landen als Malawi, Tanzania en Zambia boeken goede resultaten op het vlak van gezinsplanning, maar het enige Afrikaanse land dat MDG5 tot nu toe al behaalde is de Republiek Equatoriaal-Guinea.