Moslimbroederschap dreigt slag om Egyptisch parlement te verliezen

Moslimbroederschap dreigt slag om Egyptisch parlement te verliezen

Adam Morrow en Khaled Moussa al-Omrani

06 september 2010

De Moslimbroederschap, de machtige islamistische oppositiebeweging in Egypte, zal volgens experts sterk achteruitgaan bij de volgende verkiezingen in november. De beweging is ook zelf ontgoocheld over wat ze met haar sterke parlementaire vertegenwoordiging sinds 2005 heeft kunnen bereiken.

De Moslimbroederschap is verboden in Egypte, maar heel wat leden raken als onafhankelijke kandidaten toch verkozen. In 2005 veroverden ze 88 van de 454 zetels in het Egyptische parlement, ondanks onmiskenbare fraude door aanhangers van de regerende Nationale Democratische Partij (NDP). Op 28 zetels na haalde die NDP alle overige zetels binnen.

Stemmachine

Maar het onuitgegeven verkiezingsresultaat van de Moslimbroederschap bleek onvoldoende om echt te wegen op het beleid. “De meerderheid van NDP-volksvertegenwoordigers keurde gewoon alles goed wat hun partij wilde, los van de waarde daarvan voor de bevolking”, zegt Saad al-Husseini, assistent-secretaris-generaal van de Broederschapfractie in het parlement.
Aan inzet onbrak het de islamistische volksvertegenwoordigers niet. De afgelopen vijf jaar stelden ze 17.500 parlementaire vragen en dienden ze 5000 resoluties en 975 wetsvoorstellen in. Die voorstellen werden bijna allemaal zonder veel discussie getorpedeerd door de meerderheid.
“Dat is niet de schuld van de Broederschap”, zegt Amr Hashem Rabie van het semi-officiële Al-Ahramcentrum voor Politieke en Strategische Studies. “Hun parlementsleden komen samen met alle andere vertegenwoordigers van de oppositie gewoon niet aan één derde van de stemmen, en die zijn nodig om echt te kunnen ingrijpen in het wetgevend werk. Toch leidde de ongewoon sterke vertegenwoordiging van de oppositie tot verhitte debatten over wetsvoorstellen van de meerderheid, en dat kan op zich al als een resultaat gelden.”

Successen

De Broederschap zelf wijst op een aantal successen. “We eisten dat de toepassing van de jarenoude noodtoestandswet beperkt zou blijven tot de bestraffing van terrorisme en drugssmokkel”, zegt al-Husseini. “We slaagden er ook in de privatisering van verscheidene belangrijke overheidsbedrijven tegen te houden, net als de verkoop van staatsgrond aan zakenlui met de politieke relaties en de verkoop van Egyptisch aardgas aan Israël tegen gunstprijzen. En het belangrijkste is misschien nog dat volksvertegenwoordigers van de Broederschap ziekenhuizen en scholen deden bouwen in de meeste van hun kiesdistricten.”
Experts wijzen erop dat die successen op rekening moeten komen van de hele oppositie, en niet alleen van de islamisten. Volgens Rabie van het Al-Ahramcentrum bleken ook niet meer dan een 25-tal van de vertegenwoordigers van de Broederschap echt actief in het parlement.

Decimering

De grootste nederlaag voor de Moslimbroederschap was de grondwetswijziging van 2007, oordeelt al-Husseini. Die aanpassingen kwamen er om te verhinderen dat oppositiepartijen ooit nog zoveel zetels zouden winnen als in 2005, zegt Hamdi Hassan, de woordvoerder van de fractie van de Broederschap.
Ook Rabie gaat ervan uit dat de regerende partij alles zal blijven doen wat in haar macht ligt om de islamisten klein te houden. Hij ziet de verkiezingen van november dan ook slecht aflopen voor de Broederschap. “Het is onwaarschijnlijk dat ze meer dan tien zetels zullen halen in november. Het regime kan daarvoor zorgen door te sjoemelen, zoals het dat al zo vaak heeft gedaan.”  
Ook Hassan acht die gang van zaken waarschijnlijk. “Het enige dat dit kan voorkomen, is dat de Egyptenaren ervoor kiezen hun ongenoegen over de status quo te uiten door massaal tegen de kandidaten van de regerende partij te stemmen.”