Na 31 jaar blijft bisschop Romero rechtse politici verontrusten

Blog

Na 31 jaar blijft bisschop Romero rechtse politici verontrusten

Na 31 jaar blijft bisschop Romero rechtse politici verontrusten
Na 31 jaar blijft bisschop Romero rechtse politici verontrusten

Deze week was het 31 jaar geleden dat bisschop Romero door een scherpschutter werd vermoord, terwijl hij in het ziekenhuis voor kankerpatiënten de mis aan het lezen was. Na 31 jaar is de bisschop nog springlevend onder de grote meerderheid van de mensen in El Salvador. Overal in het land werd hij door duizenden mensen herdacht.

In het ziekenhuis waar de bisschop vermoord werd, kwamen honderden mensen samen om van daar uit een optocht te houden naar de kathedraal, waar de bisschop ligt opgebaard. Spandoeken en foto’s werden door de honderden meegedragen. Ook heel veel jongeren die de bisschop nooit gekend hebben namen deel aan de optochten

De crypte van de kathedraal werd door duizenden bezocht tijdens de week van de herdenking. In de kathedraal en in de Universiteit van de Jezuïeten vonden talrijke activiteiten plaats. Ook vanaf het standbeeld van de bisschop op de plaats “El Salvador del Mundo” (Redder van de Wereld) werd een kaarsjesprocessie naar de kathedraal gehouden.

Einde van de mediastilte

Alle kranten, (bijna) alle radio’s en alle tv-stations hebben uitvoerig aandacht aan de figuur van bisschop Romero besteed. En dat is nieuw, want de meeste media hebben gedurende jaren gezwegen over die “linkse bisschop”. Die kranten hebben immers jaren lang achter de partij ARENA gestaan, wiens oprichter, majoor Roberto D’Aubuisson, door de Waarheidscommissie van de UNO aangewezen werd als de intellectuele moordenaar van de bisschop.

Hoe komt het dat de media nu plotseling aandacht aan de bisschop besteden? Er is maar een reden hiervoor: de bisschop is al tot ver buiten de grenzen van het kleine El Salvador bekend en geëerd. Op internationaal vlak is Romero zo geëerd dat men binnen ons kleine landje niet meer om de persoon van Romero heen kan.

Obama

Barack Obama bezocht deze week het graf van de bisschop. De polarisatie in het land en de onrust die de bisschop veroorzaakte door zijn preken, blijven bestaan onder de meest balorige figuren. Toen bekend werd dat Obama het graf van de bisschop zou gaan bezoeken, vond de ex-minister van Buitenlandse Zaken, Francisco Laínez, dat Obama minstens ook het graf of het standbeeld van (de moordenaar) Roberto D’Aubuisson moest bezoeken.

Een hoofdredacteur van de rechtse krant La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos, zei op de dag van de moord op de bisschop, voor de camera’s van de televisie, dat het bezoek van Obama aan het graf van Romero veeleer een politieke berekening was dan een eerbetoon aan de bisschop. Volgens Trillos dacht Obama alleen maar aan de stemmen die hij in de VS, dank zij zijn bezoek aan het graf van de bisschop, kan winnen voor de verkiezingen van volgend jaar. Het bezoek van Obama aan het graf van Romero werd immers door kerkleiders en politici in de VS besproken en positief beoordeeld.

Het is duidelijk dat de bisschop nog steeds niet erkend wordt door de recalcitrante rechtse leiders. Iedereen verder in de wereld erkent de bisschop als de man die sprak in naam van de miljoenen verdrukten in El Salvador. Hij wordt tegenwoordig wereldwijd erkend als iemand die opkwam voor de rechten van de minst bedeelden, die tegen het geweld was en die de waarheid sprak, ook al was dit tegen het zere been van de verdrukkers van toen en nu.

Dag van de Waarheid

VN-baas Ban Ki-Moon sprak op 24 maart zijn eerbetoon uit: “Vandaag, op de eerste Internationale Dag voor het Recht op de Waarheid en gerelateerd aan de Ernstige Schendingen van de Mensenrechten en aan de Waardigheid van de Slachtoffers, betuigen we eer aan het werk van bisschop Romero en aan alle verdedigers van de mensenrechten ter wereld”. De VN heeft immers op verzoek van de Salvadoraanse autoriteiten en en ter herdenking van bisschop Romero 24 maart, de sterfdag van de bisschop, uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Waarheid.

“De slachtoffers van de ernstige schendingen van de mensenrechten en hun familieleden, hebben het recht de waarheid omtrent de omstandigheden van deze schendingen te kennen. Ze hebben het recht de motieven achter de schendingen te kennen, alsook de identiteit van de daders” zei Ban Ki-Moon.

Paradoxen

De paradox echter beleven we hier: terwijl internationaal gevraagd wordt de bisschop te herdenken via een Internationale Dag van de Waarheid, is hier in El Salvador nog nooit een rechterlijke uitspraak over de moord op de bisschop gebeurd. De schuldigen lopen vrij rond en hebben Barack Obama het handje geschud tijdens zijn bezoek hier.

Een andere paradox is dat de doodseskaders die de bisschop vermoord hebben, door de VS gefinancierd en getraind werden. Een goed moment was het geweest voor Obama om openlijk vergiffenis te vragen, in naam van de VS, voor de moord op Romero. Maar zo ver gaat hij niet…

Tenslotte nog een paradox: bisschop Romero heeft zich altijd uitgesproken tegen geweld of oorlog. Een paar dagen nadat Obama en de NAVO openlijk oorlog begonnen tegen Libië (met de bedoeling om Muammar Khadaffi er uit te zetten, zoals Obama letterlijk zei; en natuurlijk ook met de bedoeling om de olievelden te beheren, zie Irak) gaat hij eer betonen aan de man die zijn leven gaf voor de vrede…

Iemand zei me deze week: “Ik zou erg graag weer kind willen zijn, dan had ik me om al die problemen niet moeten bekommeren. Soms is het echt te veel”…

Voor Romero was het nooit te veel. Hij gaf er zijn leven voor.