Nederlandse christenen steunen nederzettingen van Israël

Nederlandse christenen steunen nederzettingen van Israël

David Cronin

27 juli 2010

De Nederlandse organisatie Christenen voor Israël ziet de Westelijke Jordaanoever niet als Palestijns gebied. Zij steunt de Joodse nederzettingen op de Westoever zelfs.

Geprangd tussen grote auto- en meubelzaken in Nijkerk, 60 kilometer ten oosten van Amsterdam, staat een fabrieksachtig gebouw. Behalve de blauwwitte vlag met de davidster is er niets opvallends te zien. Maar het werk in dit Israëlcentrum is allerminst gewoon. Hier zoekt men steun voor de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.
Het Israëlcentrum is de thuisbasis van Christenen voor Israël, een Nederlandse organisatie die de oprichting van de staat Israël als de vervulling van een Bijbelse profetie ziet. “Het is zeer belangrijk dat we in Nederland met de kerken werken en hen laten weten dat Israël een van de belangrijke spelers is in de Bijbel en dat ze Gods uitverkoren volk zijn”, zegt woordvoerder André Groenewegen.
Wat verderop in het gebouw doet de winkel goede zaken. De aangeboden waren worden gepromoot als “made in Israël” maar bij nader toezien komen sommige producten van Israëlische bedrijven op de bezette Westoever. De Ahava-producten in de cosmetica-afdeling bijvoorbeeld worden in de nederzetting Mitzpe Shalem gemaakt. Op de website van de winkel worden kruiden verkocht die afkomstig zijn van de nederzetting Alfei Menashe, bij de Palestijnse stad Qalqilyah.

Deel van Israël

Volgens Groenewegen “vertelt de Bijbel ons” dat de Westoever een deel van Israël is. De meeste VN-lidstaten zien de Westelijke Jordaanoever wel als (bezet) Palestijns gebied. Groenewegens stelling staat ook haaks op het internationaal recht: volgens de vierde Conventie van Genève (1949) is het voor een bezettingsmacht verboden een deel van haar eigen burgerbevolking naar bezet gebied over te brengen.
Een brochure aan de ingang van het Israëlcentrum stelt dat de organisatie de Israëlische nederzettingen ondersteunt. Maar Groenewegen zegt zich niet bewust te zijn van specifieke projecten in die zin. Hij geeft wel toe dat “onze dochterorganisatie” Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC) betrokken is bij zulke projecten.
CFOIC werd in 1995 opgericht door christelijke zionisten voor wie Israël te veel toegevingen had gedaan aan de Palestijnen in de zogeheten Oslo-akkoorden. Volgens CFOIC-publicaties werd de Westoever vierduizend jaar geleden toegewezen aan het joodse volk. Ze zien daarvoor bewijzen in het boek Ezechiël in het Oude Testament, dat de joden vraagt het land “te bevolken als vanouds”.

Beloofd aan het joodse volk

“Wij beschouwen Judea en Samaria niet als bezet gebied”, zegt Henk Poot, die zowel bij CFOIC als Christenen voor Israël actief is. “Er was nooit een Palestijnse staat of een Palestijns volk. Los daarvan geloven we dat het land van Israël beloofd is door de Almachtige God aan het joodse volk en in die zin voelen we ons zeer sterk verbonden met de religieuze zionistische beweging.”
Op vragen over financiële hulp die CFOIC naar de nederzettingen stuurt, wil Poot niet antwoorden. Maar op haar website vraagt de organisatie schenkingen voor de installatie van bewakingscamera’s aan de poorten van Zufim, een nederzetting bij Qalqilyah, en ook voor studenten in Ariel, een universiteit voor kolonisten.

Prominente politici

Christenen voor Israël en de CFOIC onderhouden een hartelijke relatie met enkele prominente Nederlandse politici. Aftredend minister Maxime Verhagen, van het christendemocratische CDA, sprak eerder deze maand zijn steun uit voor het werk van pro-Israëlische lobbygroepen in een interview in de nieuwsbrief van Christenen voor Israël.
Christenen voor Israël maakt deel uit van een lobbynetwerk met aanzienlijke politieke invloed in Nederland. De meest invloedrijke organisatie in het netwerk is het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag. Bij de laatste parlementsverkiezing haalde CIDI-medewerker Wim Kortenoeven een Tweede Kamerzetel voor de Partij voor de Vrijheid (PVV). Geert Wilders’ PVV voert nu gesprekken over de mogelijk vorming van een rechts kabinet in Nederland.
Max Wieselmann, vertegenwoordiger van Europese Joden voor een Rechtvaardige Vrede, een organisatie die ervoor pleit ook de rechten van de Palestijnen te respecteren, zegt dat Christenen voor Israël nauwe banden heeft met Israëlische diplomaten. “Je ziet altijd de Israëlische ambassadeur op hun vergaderingen of wanneer ze feesten en recepties houden.”