Nepalees parlement wil republiek uitroepen

Blog

Nepalees parlement wil republiek uitroepen

Een motie van de gematigde communisten om Nepal tot een republiek om te vormen haalde zondag bij een speciale zitting van het parlement een meerderheid. Nepali Congress, de partij van de premier, stemde echter tegen. Een grondwetswijziging vereist een 2/3de meerderheid, die niet gehaald werd. Verkiezingen om die grondwet te wijzigen werden reeds twee maal uitgesteld. De impasse in het vredesproces wordt door deze stemming enkel groter.

Op 18 september stapten de Maoïsten uit de regering. Naast het direct uitroepen van een republiek eisen de voormalige rebellen een proportioneel stemsysteem. Hun motie daarvoor haalde vandaag eveneens een meerderheid, waardoor de regering ze moet bekijken. Ook hier stemde Nepali Congress tegen. Door de hereniging met een afgescheurde fractie is Nepali Congress als grootste partij vastberaden om niet in te binden.
De eenheid binnen de alliantie van zeven partijen die samen het vredesproces vorm geven is meer dan ooit zoek. Het positieve is wel dat de Maoisten door deze zet het debat van de salons naar het anders halfdode parlement verhuizen. Als de regering alsnog de parlementaire meerderheid zou volgen wordt de democratie nieuw leven ingeblazen, maar die kans lijkt eerder klein.
Tot grote frustratie van zowel India, de VN als het Nepalese volk werd door de aanhoudende discussie nog geen nieuwe datum voor verkiezingen voorgesteld. De 86-jarige zieke premier schoot onlangs ook een voorstel van de VN af om hun mandaat te vergroten. Zelf is hij zwak, overbelast en niet in staat om de zaken onder controle te houden.
De internationale gemeenschap beschouwt de onlusten en het gebrek aan recht en orde in het Zuiden als kenmerken van een gefaalde staat. De verschillende gewapende en politieke groepen zijn zich daar aan het verenigen in de hoop tegen midden november een gezamenlijke strijd voor autonomie te voeren. Als er niet snel een positieve omkeer uit het kamp van de premier komt dreigt de vooruitgang die sinds de democratische revolutie van april 2006 gemaakt werd alsnog verloren te gaan.