Onderwijs krabbelt op in noorden Sri Lanka

Nieuws

Onderwijs krabbelt op in noorden Sri Lanka

Onderwijs krabbelt op in noorden Sri Lanka
Onderwijs krabbelt op in noorden Sri Lanka

Amantha Perera

12 februari 2014

Bijna vijf jaar na het einde van de oorlog tussen de Tamiltijgers en de Sri Lankaanse regering kampt de Noordelijke Provincie van Sri Lanka met werkloosheid en armoede. Toch was er december reden voor een feestje: van de 16.604 leerlingen die meededen aan het toelatingsexamen voor de universiteit, slaagde 63,8 procent.

Een spectaculaire score voor een regio waar bijna dertig jaar lang sprake was van sektarische conflicten, en waar men nog altijd bezig is met de wederopbouw. De oorlog eindigde in mei 2009 na een militair offensief van regeringstroepen.

“De uitslag van het examen is landelijk gezien een record”, zegt Sivalingam Sathyaseelan, secretaris bij het provinciale ministerie van Onderwijs. “Onderwijs hebben we altijd belangrijk gevonden in deze regio, ook vóór de oorlog. Mensen lijken zich dat nu weer te herinneren.”

Sathyaseelan wijst er echter direct op dat een goede opleiding nog geen goede baan of goed inkomen garandeert in de provincie. “Veel afgestudeerden zijn werkloos. Als ze willen werken, moeten ze moeten verhuizen of genoegen nemen met werk onder hun niveau. Soms worden ze zelfs metselaar of assistent van een metselaar.”

De gemiddelde werkloosheid in Sri Lanka is 4 procent. In het noorden zijn de werkloosheidscijfers echter veel hoger. Er zijn alleen gegevens beschikbaar over twee van de vijf districten in de provincie: Mannar en Kilinochchi. In die districten is de werkloosheid respectievelijk 8,1 en 9,3 procent. Sommige economen menen dat de werkloosheid in het noorden, en elders in het land, hoger is, afhankelijk van de methode die gebruikt wordt om het cijfer te berekenen. Econoom Muttukrishna Saravananthan, hoofd van het Point Pedro Instituut voor Ontwikkeling in Jaffna, durft zelfs te spreken van een werkloosheid van 32,8 procent in de Noordelijke Provincie.

Bouwsector

Gebrek aan werk en inkomen creëert een vicieuze cirkel in het noorden. Experts zeggen dat veel kinderen er al tijdens de middelbare school mee ophouden om werk te gaan zoeken. Rupavathi Keetheswaran, overheidsfunctionaris in Kilinochchi, zegt dat het met name voor gezinnen zonder aanwezige vader of met gehandicapte familieleden moeilijk is het hoofd boven water te houden, vooral nu de naoorlogse bijstand is opgehouden. De Noordelijke Provincie telt naar schatting 40.000 gezinnen met een vrouw als gezinshoofd.

Als er te weinig geld in een gezin is, gaan kinderen bijverdienen, zegt Ramalingam Sivaparasgam, nationaal coördinator bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Ze zoeken meestal werk in de bouw of landbouw. Die twee sectoren floreren in de provincie. Er worden duizenden huizen gebouwd en veel wegen aangelegd. Verder is de regio traditioneel gezien sterk afhankelijk van de landbouw.

Het feit dat hogeropgeleiden zo moeilijk werk vinden, ontmoedigd ook nieuwe studenten, zegt Sathyaseelan. “Als ze zien dat een goede opleiding niet helpt bij het vinden van werk, willen ze soms stoppen met hun studie.”

Analisten waarschuwen dat, ondanks de overheidsuitgaven voor wederopbouw, de ergst getroffen inwoners te weinig hulp krijgen. Het gaat dan om de meer dan 460.000 mensen die tijdens de oorlog vluchtten en inmiddels zijn teruggekeerd. Critici vinden dat er te veel aandacht gaat naar grote infrastructuurprojecten en te weinig naar het creëren van banen en inkomen. Alleen op het gebied van onderwijs lijkt vrijwel iedereen – van teruggekeerde vluchtelingen tot de overheid – tevreden te zijn met de wederopbouwpogingen.

In een onderzoek dat het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties vorig jaar publiceerde, geeft een overweldigende meerderheid van de voormalige vluchtelingen in de Noordelijke Provincie – 87 procent – aan tevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Dat heeft echter nog niet geleid tot welvaart in de regio.

“Tot op de dag van vandaag is er geen overheidsbeleid dat private investeringen stimuleert en werkgelegenheid bevordert in het noorden”, zegt econoom Saravananthan. In een recente studie van het International Centre for Political Violence and Terrorism Research van de Technische Universiteit van Nanyang in Singapore, blijkt verder dat de overheid meer moet doen om de bevolking te helpen.

De auteurs van het rapport stellen dat de Sri Lankaanse regering niet alleen moet bijspringen op het gebied van inkomen en voedselzekerheid, maar ook moet kijken naar bijvoorbeeld lokale participatie in ontwikkelingsprogramma’s en psychologische hulp voor slachtoffers van geweld.