One Breath - San spiritualiteit in Zuid-Afrika

Blog

One Breath - San spiritualiteit in Zuid-Afrika

One Breath - San spiritualiteit in Zuid-Afrika
One Breath - San spiritualiteit in Zuid-Afrika

De San -misschien wel beter bekend als 'de Bosjesmannen'- spreken tot velen hun verbeelding, ook in Zuid-Afrika, voornamelijk dan bij de progressieve blanke bevolking. Vorige week ging ik naar een festivalletje, One Breath, dat claimde 'je leven te veranderen door de spiritualiteit van de San mee te beleven'.

De meeste aanwezigen waren blanke Zuid-Afrikaanse hippies die mediteerden en naakt zwemden in de nabij gelegen rivier. In het midden van het festivalterrein zat een San familie op een dekentje rond te kijken en zich waarschijnlijk af te vragen wat een zotte bedoening er zich rond hen afspeelde… De San bleken afkomstig te zijn van Namibie en waren ‘helemaal van ginder’ gekomen om hun spiritualiteit te delen..

De San, die door de kolonialen ‘Bosjesmannen’ werden genoemd -Boesman was de benaming die de Nederlandse Kolonialen gaven aan de Oerang Oetang in Indonesie- zijn een van de indigene volkeren van Zuidelijk Afrika. Het waren niet alleen de kolonialen die neerkeken op de San, maar ook de zwarte Bantu bevolking beschouwde (en nog steeds) hen als minderwaardig. Ze werden door de voortrekkers en zwarte volkeren dieper de woestijn ingedreven, velen echter werden gedwongen tot slavenarbeid op boerderijen. De bevolking van de Westelijke Kaap is grotendeels ‘colored’, een overblijfsel van San en Khoikhoi, een ander indigeen volk, die daar vroeger moesten werken. Tegenwoordig leven er in Zuid-Afrika nog enkele San families in de noordelijke Kalahari woestijn, die daar een land claim wonnen in 1999 en verblijven op 6 boerderijen van voormalige blanke boeren. Als vrijwilliger voor Broederlijk Delen heb ik daar 2 jaar geleden enkele weken gewerkt, de sociale toestand is zeer schrijnend. San families die in de Kaap verbleven werden uitgenodigd om terug op hun ‘traditionele’ gronden te komen wonen, maar in de Kalahari is er dus niets…

In ieder geval, de San blijken over interessante spirituele eigenschappen te bezitten. Ik heb daar tijdens mijn verblijf 2 jaar geleden niets van gemerkt, maar de San zouden zich in verbinding kunnen zingen en dansen met hun voorouders en natuurgoden. Dit werd ons gedemonstreerd op het festivalletje tijdens een soort van rondedans rond het kampvuur van de San mannen. De vrouwen zaten langs de kant en zongen liedjes. Ze dansten niet mee, dit bleek een mannenbedoening te zijn. Toen ik aan een van de dames vroeg waarom ze niet meedanste zei ze dat ze op haar kindje moest passen.

Op de foto’s zie je meer van de dans. De San dragen hier traditionele pakjes, in realiteit dragen ze dit echter niet meer.
Meer informatie over de San vind je op www.sanculture.org.za en www.san.org.za dit is de website van het South African San Institute die de San in de Kalahari proberen vooruit te helpen en hun rechten beschermen.