Overlegmodel doet Wereld Sociaal Forum kraken

Blog

Overlegmodel doet Wereld Sociaal Forum kraken

Het WSF in Brazilië zit er al een kleine twee weken op. Het stof is gaan liggen, de tenten zijn opgerold. Volgens het organiserende comité namen een honderddertigduizend mensen aan de bijeenkomst deel. Ze verzetten zich tegen de vrije-markt-logica van het Wereld Economisch Forum in Davos, zoeken naar alternatieven én samenwerkingsvormen om die te verwezenlijken.

Volgens het organiserend comité was het WSF een gigantisch succes: een uit de hand lopend deelnemersaantal, vertegenwoordiging van Indianenvolkeren én een nooit geziene horde persmensen. Toch zijn hier wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Op praktisch vlak kan het allemaal veel beter door de zaak verder te decentraliseren in een aantal wijken: een thematent rond werk in de universiteit, één rond milieu ergens anders enz… De volkstoeloop zorgt er momenteel voor dat je soms uren onderweg bent om dan voor een lege tent te staan met een afgeschafte workshop op het programma. Wie in de hotels in de omgeving gaat zitten, heeft er allemaal niet zoveel last van. Als je afhangt van bus en voet, dan word je het sneller beu om na een uurtje rijden nog een kilometer of vijf te stappen tot je het doel bereikt hebt.
Méér inhoudelijk kan je vaststellen dat het aantal West-Europeanen en Afrikanen dat het geheel volgt, aan het dalen is. De belangstelling van de pers was groot, al is België daar een droeve uitzondering in.
Bij elk WSF zijn er ook wat vermakelijke randfenomenen: mensen protesteren tegen auto’s op de campus en sluiten daarmee hun eigen waterbevoorrading af. Anderen wijzen er op dat de politie de veiligheid verzorgt door de favela’s strenger te controleren, klagen over te hoge inschrijvingsprijzen of willen alles open en gratis voor iedereen. In de krant O Liberal deden de bewoners uit die volkswijken ook hun beklag, maar dan in de andere zin: ‘Op een maand tijd zijn hier achttien mensen vermoord. Door het Forum is er nu opnieuw een politiepost geopend in de wijk en is het veiliger. Die avondklok, tot 22 uur, en die verscherpte controles, dat zou alle dagen zo moeten zijn!’
Telkens ook brengt het WSF het méést op voor de activisten van het continent in kwestie. Ook hier zijn het de Brazilianen die het meest van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om nationale congressen samen te roepen, verbanden te leggen, afspraken te maken, acties in the picture te zetten. Vooral de Indianen hebben niet geaarzeld gebruik te maken van deze opening om hun eisen kracht bij te zetten. Al zijn dit soort van openingen natuurlijk relatief: een week na het forum werd een bezetting van de MSTU uit mekaar gedreven: deze stedelijke vleugel van de beweging van landloze boeren MST had de tuin van de ex-burgemeetser van Belém bezet langs de Rodovario van Belém naar Icoaraci. Een week na het forum drongen privé-milities binnen en gooiden de driehonderd families op straat. De politie kwam tussen beide én kon niet beletten dat de actievoerders hun tenten dan maar naast de weg neerzetten.
Het is evenzéér duidelijk gelukt om de milieuproblematiek rond de Amazone in de aandacht te brengen, mede dank zij de aanwezigheid van een Greenpeace-schip én de aandacht van de pers.
Binnen het WSF worden een aantal mensen kritisch rond het uitblijven van daadwerkelijke standpunten. Het blijft een horizontaal overleg waarbij alles vrij traag gaat: er ontstaan spontane verbanden en relaties tussen bewegingen. Zo maken wij voor ’t Uilekot een DVD en hebben we pakken contacten kunnen leggen met mensen die daaraan meewerkten. Maar daarmee geef je de wereld geen andere draai!
Grote militante bewegingen als de MST en Via Campesina vinden dan ook dat het WSF stilaan standpunten moet innemen én internationale acties in gang moet zetten, die de wereld kunnen keren. De meerderheid binnen het niet-verkozen internationaal comité heeft daar voorlopig geen oren naar. Tijdens een twee dagen durende slotevaluatie raakte men niet verder dan de afspraak om binnen vier maanden de knoop door te hakken over het al dan niet doorgaan van volgend edities.
De Verenigde Staten lagen bij veel deelnemers op de lippen als volgende gastland. Een moeilijke zaak omdat allicht heel wat deelnemers niet eens een visum krijgen om het land binnen te reizen! In afwachting zou volgend jaar een gedecentraliseerd forum doorgaan: een bundeling van acties in verschillende landen.