Palestijnse vrouwen laten naar hun borsten kijken

Nieuws

Palestijnse vrouwen laten naar hun borsten kijken

Palestijnse vrouwen laten naar hun borsten kijken
Palestijnse vrouwen laten naar hun borsten kijken

Jillian Kestler-D'Amours

12 november 2012

Een team van vrouwelijke gezondheidswerkers trekt momenteel rond op de Westbank en roept vrouwen op om hun borsten te laten onderzoeken. Vaak is het de eerste keer dat Palestijnse vrouwen een screening op borstkanker ondergaan. In het gebied is de ziekte verantwoordelijk voor 22 procent van de kankers bij vrouwen.

Fatmeh Abu Hrar Tabeel (51)  heeft net haar eerste borstscreening achter de rug. “Het voelt goed om te weten dat alles in orde is. Dank aan God”, zegt de moeder van zeven, afkomstig uit een klein dorpje in het district Hebron, een van de meest conservatieve gebieden op de Westelijke Jordaanoever.

Toen ze van haar buren hoorde dat de mobiele kliniek langskwam, besloot ze om zich te laten onderzoeken. “Ik moedigde ook mijn vriendinnen aan om te gaan en nam mijn achttienjarige dochter mee.”

Bestelwagen

Volgens cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid was borstkanker in 2011 de meest gerapporteerde kanker bij vrouwen en in het algemeen bij de volledige bevolking op de Westbank. Borstkanker is er goed voor 22 procent van de kankers bij vrouwen en 11,8 procent van alle kankers in het gebied.

Het team van vrouwelijke gezondheidswerkers bestaande uit een arts, een verpleegster en een technicus die de mammografie uitvoert, is afkomstig uit het Augusta Victoria-ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. In een grote bestelwagen, uitgerust met de nodige apparatuur, trekken ze rond om Palestijnse vrouwen op de Westbank te onderzoeken en te informeren over de gevaren van borstkanker. Vaak staan ze maandenlang in afgelegen gebieden, waar ze tot 35 vrouwen per dag kunnen screenen.

Het is de enige mobiele unit die zich uitsluitend met deze vorm van kanker bezighoudt.

“Meestal zijn de vrouwen eerst wat bang”, zegt mammografietechnicus Ahlam Issa (26). “Nadien beloven ze ons dat ze zullen terugkomen. Dit programma bevordert het bewustzijn.”

Vrouwelijke artsen

Een onderzoek uit 2010 bij Palestijnse vrouwen tussen 30 en 65 jaar, toonde aan dat 70 procent nooit een klinisch borstonderzoek of een mammografie kreeg. Factoren als religie, onderwijs, inkomensniveau en woonplaats van de vrouwen beïnvloeden sterk of ze al dan niet borstonderzoek ondergaan.

“Samen met de Verenigde Naties doen we inspanningen om vrouwen regelmatiger te screenen”, zegt Hani Abdeen, arts en Palestijns minister van Volksgezondheid”. Daarbij houdt men onder meer rekening met het feit dat Palestijnse vrouwen de voorkeur geven aan vrouwelijke artsen om onderzocht te worden. “We leiden gespecialiseerde verpleegsters op om de screenings te kunnen uitvoeren”, zegt Abdeen.

Ook het verstrekken van psychologische bijstand voor vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld is van cruciaal belang, zegt Khadijeh Jarrar, directeur van  het Vrouwengezondheidsprogramma in Palestina. “En ook zij moeten aangemoedigd worden om de hoop niet te verliezen maar een behandeling op te starten.”