Raad van State schorst beslissing minister Schauvliege

Raad van State schorst beslissing minister Schauvliege

18 juni 2010

De Raad van State verwerpt de beslissing van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om de Liga voor Mensenrechten niet langer te erkennen als sociaal-culturele beweging. Daardoor kon de organisatie ook niet meer rekenen op subsidies.

In het arrest wordt de beslissing op diverse punten onwettig bevonden en wordt het belang van de overheidsfinanciering benadrukt. Nadat de auditeur van de Raad van State zich al had aangesloten bij het standpunt van de Liga, heeft de Raad van State in een arrest van 8 juni 2010 besloten tot een schorsing van de beslissing die de Liga uitsloot voor toekomstige subsidies.
In een grondig en uitvoerig gemotiveerd arrest geeft de Raad van State de Liga gelijk over de hele lijn. De Raad tilt in het bijzonder zwaar aan de vaststelling dat de minister haar eigen regels niet heeft nageleefd en tot een beslissing is gekomen die niet het resultaat is van de wettelijk voorgeschreven procedure.
De onwettige samenstelling van de zogenaamde ‘visitatiecommissie’, het negeren van diverse beoordelingsdocumenten en het al te formalistisch afhandelen van de procedure hebben geleid tot een schorsing van de beslissing van de minister.

Geen negatieve beoordeling

‘We zijn in het bijzonder verheugd dat de Raad van State erkent dat er nooit een negatieve beoordeling met betrekking tot de werking van de Liga is geformuleerd’, reageert de organisatie. ‘De Liga zal nu alles in het werk stellen om voldoende financiële steun te bekomen voor de volgende beleidsperiode en zo haar voortbestaan veilig te stellen.’