Ramsey Clarke steunt Cuban 5

Blog

Ramsey Clarke steunt Cuban 5

De gewezen minister van justitie van de Verenigde Staten Ramsey Clarke was gisteren tegenwoordig op de zitting in het beroepsproces tegen de Cuban 5 in Atlanta. Op een persconferentie na de zitting sprak hij zijn verontwaardiging uit over de negen jaar durende hechtenis van deze vijf mensen.

Clarke eiste dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten, dat de Amerikaanse regering haar aanklacht tegen hen intrekt en hun een schadevergoeding uitbetaalt. Tevens zei hij dat de Cubaanse agenten een levenslang visum voor de VS moesten krijgen om hier te helpen in de strijd tegen het terrorisme, in plaats van opgesloten te worden terwijl echte terroristen vrij rondlopen.
Daarmee doelde Clarke onder meer op Posada Carriles, een CIA-agent van wie openlijk wordt aangenomen dat hij nauw betrokken is bij verschillende aanslagen tegen Cuba, onder meer het tot ontploffing brengen van een vliegtuig met 76 Cubaanse inzittenden in 1976.
Het process werd door een groot aantal binnen-en buitenlandse sympathisanten en waarnemers bijgewoond, onder wie de Chileense onderzoeksrechter Guzman, bekend van het proces tegen Pinochet. Ook heel wat balies waren vertegewoordigd, onder meer de Vlaamse Orde van Advocaten (Paul Bekaert). Ikzelf heb de zitting eveneens bijgewoond.
Opvallend was dat de president van deze kamer zeer kritische vragen stelde bij het bewijs dat een van de verdachten iets te maken had met het neerhalen van twee vliegtuigjes boven Cuba in 1996. Bovendien, gaf de staatsadvocaat toe niet echt over een bewijs te beschikken dat die neergehaald waren boven internationale wateren, in welk geval de Amerikaanse justitie niet bevoegd zou zijn en de zaak geheel onder Cubaans recht zou vallen. Indien het Hof uiteindelijk in deze zin oordeelt zou alleszins de beschuldiging van samenzwering tot moord wegvallen.

Geheime zitting

De zitting draaide voorts vooral rond technisch-juridische kwesties over het begrip ´spionage´ en over de vraag of de openbare aanklager de jury onrechtmatig beïnvloed had door te stellen dat de Vijf de Amerikaanse samenleving wilden vernietigen en dat zij terroristen waren, die op de koop toe nog op kosten van de staat verdedigd waren. Aan het eind van de zitting gelastte het Hof de landsadvocaat het process-verbaal neer te leggen van de geheime zitting die voor de rechter in Miami had plaatsgehad en waar de verdediging niet bij tegenwoordig mocht zijn.
Uitspraak wordt pas over weken, zo niet maanden verwacht. De vrij algemene indruk van de Amerikaanse juristen hier was dat er een grote kans op inwilliging van het beroep en vernietiging van de veroordeling is. Men put ook hoop uit de wetenschap dat deze kamer eerder al het proces ongeldig had verklaard op grond van beïnvloeding van de jury door het vijandige klimaat in Miami (welke beslissing later door het voltallige Hof van beroep werd tenietgedaan). Althans, dat geldt voor twee van de drie raadsheren, de derde is met pensioen en vervangen door een jongere rechter die de reputatie heft erg Bush-getrouw te zijn. Cross your fingers!

Blauwtje

En om met een lichtere noot te eindigen: ik had gepland vandaag naar Savannah door te reizen, een mij onbekende stad aan de ocean die in de Rough Guide als tweede belangijkste bezienswaardigheid in de VS wordt opgegeven (na New York).
Dat feestje kan evenwel niet doorgaan, omdat de Greyhound bussen niet op dat traject rijden op dinsdag en woensdag, precies de enige dagen die in mijn schema passen. Dus wordt het reisdoel Birmingham in de buurstaat Alabama. Eens te meer een blauwtje dat ik oploop met het publieke transport in dit land.