Rechten worden nooit gegeven maar eerder opgeëist door hard te vechten

Blog

Rechten worden nooit gegeven maar eerder opgeëist door hard te vechten

Rechten worden nooit gegeven maar eerder opgeëist door hard te vechten
Rechten worden nooit gegeven maar eerder opgeëist door hard te vechten

Een persoonlijke getuigenis van sister Lissy van de National Domestic Workers Movement op de ILO conferentie in de commissie domestic workers.

Samen met Christy, Sally, Wanpynhun, Chetan en Jeanne Devos van de National Domestic Workers Movement, heb ik de gelegenheid gekregen om in Geneve de IAO-discussie rond huisarbeid van nabij te volgen. We zijn hier om te lobbyen voor de belangen van het huispersoneel en om hun aanwezigheid duidelijk te laten voelen, om duidelijk te maken hoe belangrijk dit thema is voor ons en ook om steun te geven aan Halimah Jacob van Singapore, de vertegenwoordigster die namens de werknemers het woord voert. Vandaag is het de negende dag van de discussie. We hebben een ontwerp van Conventie goedgekeurd en zijn ondertussen aan de niet-bindende aanbeveling begonnen. Hopelijk worden beide volgende week goedgekeurd…

Wat ik het meest zal onthouden uit deze conferentie is dat rechten nooit worden gegeven maar eerder opgeëist door hard te vechten. Sprekend vond ik ook het voorbeeld van de Minister van Brazilië, die de kans tot scholing kreeg en zich zo kon opwerken van huisbediende tot minister. Deze conferentie mogen meemaken, heeft me nog meer enthousiasme, overtuiging en engagement geschonken om - eenmaal terug in India- ervoor te zorgen dat deze conventie een realiteit wordt voor de miljoenen huisarbeidsters in mijn land. Ik dank Wereldsolidariteit en ACV-CSC dan ook van harte voor deze kans!

Zuster Lissy van de National Domestic Workers Movement