Reverend Billy gaat voor burgemeester van New York City

Blog

Reverend Billy gaat voor burgemeester van New York City

Reverend Billy gaat voor burgemeester van New York City
Reverend Billy gaat voor burgemeester van New York City

De excentrieke activist-performer William Talen (beter bekend als Reverend Billy) heeft zich kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van New York City. Met zijn blonde kuif, zijn gospelkoor en zijn priestergewaad steekt hij schril af tegen huidig burgemeester en tegenkandidaat Michael Bloomberg.

Talen, die onder de vlag van The Green Party campagne voert, concentreert zich tijdens de campagne op de vele buurten van New York. Buurten die de huidige burgemeester liever niet te veel in de aandacht ziet. De gewone volkse buurten. Talen zegt: ‘we hebben gezonde buurten nodig, waar buren elkaar kennen en waar er plaatsen zijn om samen te komen en zaken te bespreken.’ Hij is van plan om de stad te claimen en campagne te gaan voeren in de straten,  de buurten, de parken, de dokken en zelfs in de New Yorkse files. Talen: ‘dan kunnen we het meteen eens hebben over de dominantie van de auto in onze omgeving. De veiligheid van voetgangers en fietsers is hier echt een belangrijk onderwerp.’
Vorig jaar in maart voerde Rev. Billy met zijn Church of Stop Shopping nog actie in Gent. (www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2[art_id]=20644) Hij is al ettelijke keren gearresteerd tijdens ludieke acties –vaak met zijn 35-koppig gospelkoor en een hele verklede entourage- om de mensen te laten ‘consuminderen’ en hen ervan bewust te maken dat de consumptiemaatschappij uit haar voegen barst.
Toch is dit een serieuze politieke campagne. Hij wil echt burgemeester van New York worden en is ervan overtuigd dat de New Yorkers daar wel oren naar hebben. ‘Bloomberg zal niet winnen. Dit is een campagne van Bloomberg tegen de democratie, en de democratie zal winnen. We staan op een cruciaal punt in onze stad. En de manier waarop Bloomberg het probleem wil oplossen, werkt niet. New Yorkers leren bij, ze weten nu wat privatisering is en hebben geleerd om daar tegenin te gaan. Vele mensen veranderden hun opinie over wat een goede economie is.’ Talen wordt in zijn campagne gesteund door meer dan 50 medewerkers, de meesten vrijwilligers, van wie enkelen een professionele achtergrond hebben in stadsplanning, politiek, klimaatwetenschappen of grafisch ontwerp. Hij is ervan overtuigd dat hij genoeg geld zal kunnen inzamelen (250.000 dollar) om recht te hebben op een aanvulling van 2 miljoen dollar van het New York City Campaign Finance Board.
Of hij ooit echt zal kunnen winnen tegen Bloomberg, waar het grote geld zit? Daarop heeft Talen maar een antwoord: ‘Absolutely

foto: Joel Cook (The Indypendent)
bronnen:
The Indypendent, Issue 133, March-April 2009
http://www.revbilly.com/participate/forums/topic/632
voterevbilly.org
revbilly.com