Studenten creëren sociale impact met duurzaam ondernemerschap

Blog

Studenten creëren sociale impact met duurzaam ondernemerschap

Studenten creëren sociale impact met duurzaam ondernemerschap
Studenten creëren sociale impact met duurzaam ondernemerschap

Op dit moment zijn er studenten van Academics for Development (AFD) actief in het Zuiden. Hun missie: sociale impact creëren door aan duurzaam ondernemerschap te doen. Interdisciplinaire teams werken een jaar lang aan een vraagstuk van een AFD-partner. In de zomermaanden realiseren zij hun oplossing op locatie.

Academics for Development of AFD is een initiatief van Leuvense studenten dat in vier jaar tijd uitgegroeid is tot een vzw met drie vestigingen in Leuven, Louvain-la-Neuve en Utrecht. In elk van deze steden zet een groep geëngageerde studenten zich in om sociale impact te creëren voor een duurzamere toekomst.

Vraagstukken oplossen

Deze organisatie wilt studenten de kans wilt geven om hun tijd en kennis te gebruiken om sociale impact te creëren. Dat doen ze door studenten samen te brengen in een interdisciplinair team dat een jaar lang op zoek gaat naar een oplossing voor een vraagstuk dat aan hen voorgelegd wordt door de partnerorganisatie. Op het einde van het jaar gaan de projectstudenten naar het land waar de partnerorganisatie actief is om hun oplossing te realiseren.

Als de studenten hun project afronden moet de sociale impact nog steeds voelbaar zijn voor de lokale bevolking

De oplossing die studenten uitdenken voor het vraagstuk moet in de eerste plaats duurzaam zijn: als de studenten hun project afronden moet de sociale impact nog steeds voelbaar zijn voor de lokale bevolking. Die bevolking is meteen een tweede voorwaarde: het project moet ontwikkeld worden in functie van de behoeften en de wensen van de samenleving waar het project uitgevoerd zal worden. De partner van het project is ten slotte betrokken bij elke stap die de studenten ondernemen.

Terwijl projectstudenten zich concentreren op sociale impact in het Zuiden, blijft AFD actief in eigen land. Het bestuur organiseert evenementen om medestudenten bewust te maken van het belang van een duurzamere toekomst en hoe iedereen de mogelijkheid heeft om sociale impact te creëren. Zo is er bijvoorbeeld Social Enterpreneurship Day, een dag die zij organiseren om aandacht te vragen voor het belang van sociaal ondernemerschap. Vanaf volgende week zal er elke week een blog verschijnen waarin de studenten op locatie verslag uitbrengen van hun eerste ervaringen als sociaal ondernemer.

Social Enterpreneurshipday 2015, Leuven

Bijen, hydropower en superfoods

Het eerste project heet Kamutamba en vindt plaats in Ibenga, Zambia. Het St. Theresa Mission Hospital heeft te kampen met een gebrek aan financiële middelen. De taak van de studenten bestaat erin om Income Generating Activities te identificeren en te onderzoeken. Op die manier moet het hospitaal financieel zelfstandig worden zodat de continuïteit van de instelling verzekerd blijft.

Een tweede groep bevindt zich op dit moment in Chili. In opdracht van Turbulent plaatsen zij een smart micro hydropower engine, daarmee kan een heel dorp gebruik maken van eigen, natuurlijke energie om zo minder afhankelijk te zijn van externe partijen.

In Burkina Faso loopt op dit moment een onderzoeksproject naar Fonio, een graansoort die op de Europese markt gelanceerd kan worden als superfood. In samenwerking met Oxfam gaan de studenten op zoek naar wat een grootschalige export van Fonio kan betekenen voor de lokale bevolking.

Mzumbe project in Tanzania

Mzumbe is een project in Tanzania dat gericht is op de ondersteuning en de professionalisering van de lokale bijenteeltassociatie. De studenten zoeken in samenwerking met de lokale bevolking naar oplossingen voor betere eindproducten en een efficiëntere bijenteelt.

Sénergie is een project dat reeds enkele tijd loopt in Senegal. Dankzij dit project kan een hele regio gebruik maken van betaalbare zonne-energie. Het AFD-team heeft het afgelopen jaar een plan uitgewerkt om het systeem uit te breiden naar andere regio’s.

In Benin is Hubi & Vinciane actief, een organisatie die zich inzet voor onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. AFD staat hen bij in de ontwikkeling van efficiënte agrarische technieken en in de opstelling van een management plan.

Toneel over gender en gelijkheid

Verder is er nog Studio Zambia, in de Luangwa vallei schrijven kinderen zelf een toneelstuk over gender en gelijkheid. In dat toneelstuk wordt duidelijk hoe zij hun rol als jongen of meisje in de samenleving ervaren. De studenten van AFD zullen Studio Zambia ondersteunen om van dit stuk een succes te maken.

Ten slotte is er nog 11.11.11, zij deden samen met AFD een onderzoeksproject naar het Laguna meer in de Filipijnen. De studenten gingen ter plaatse in februari om te onderzoeken welke redenen de Filipijnse regering had om een contract met een Belgische baggeraar eenzijdig op te zeggen.

De studenten van AFD zullen voortaan regelmatig blogposts publiceren waarin ze berichten over hun projecten met lokale partners en die regio’s en landen waar ze die ontwikkelen.