Uw kerstkaartje komt uit Nepal

Blog

Uw kerstkaartje komt uit Nepal

Enorme flatscreens, de nieuwste software en een 50-tal naarstig werkende computerfreaks. In dit bedrijf wordt duidelijk dat Nepal met één been in de middelleeuwen en één in de 21ste eeuw staat. De enige blanke die hier werkt is een Belgische manager die ik wegens ziekte tijdelijk vervang. Een ideale gelegenheid om na de extreme armoede uit West Nepal een ander extreem te verkennen.

Tot mijn verbazing worden onze eigen schoolboeken hier omgezet in interactieve webpagina’s voor Nederlandstalige leerlingen. Enkele bedrijven laten veel van hun tijdrovende klusjes aan laag betaalde Nepalezen over. Een maandloon kost hen ongeveer evenveel als 1 werkdag in België: 160euro.
Alles wat je nodig hebt om dat werk in Nepal te laten doen is een snelle internetverbinding, wat handige computerfreaks en tenminste één iemand die wat Nederlands kan. Zonder vertalingen en wat redactiewerk valt het hele proces redelijk in duigen. Daarnaast zijn er cultuurverschillen die voor verwarring zorgen.
Neem bijvoorbeeld de boekjes waarmee onze kinderen de verkeersregels leren. Een collega vraagt me of de oefening wel klopt. Een auto stopt toch niet als iemand aan het zebrapad staat te wachten?
Dit kleine voorbeeldje toont aan hoe we aan elkaar verbonden zijn, maar ook welke plaats elk een inneemt. Enerzijds kunnen grote westerse bedrijven nog amper zonder outsourcing in lage lonen landen. Anderzijds is het duidelijk dat de uitvinding en marketing in het Westen gebeurt, waarbij de Nepalese bedienden zich moeten beperken tot de meest repetitieve uitvoerwerkjes eerst.
Zich ergeren aan deze sleur doet men hier echter niet, het zijn de happy few die dit voor Nepalese normen goed betaald kantoorwerk hebben. Dankzij hun ijver staat het goede doel van dit jaar weer vet genoeg op de kerstkaartjes van Belastingdienst/Noord.